Technik hotelarstwa
Dowiedz się więcej
Technik żywienia i usług gastronomicznych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Technik obsługi turystycznej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • DANE ADRESOWE

   Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni

   ul. Morska 77

   81 - 222 Gdynia

   tel.:(58) 620 12 89

   tel.: (58) 620 52 07

   e - mail: sekretariat@zshg.pl

 • INFORMACJE DODATKOWE

   Dyrektor

   mgr Bogusława Flisykowska

   przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski

   we wtorki od 14.00 do 15.00

   Wicedyrektorzy

   mgr Katarzyna Thiel - Winkler

   dr Agnieszka Jowsa

   Kierownik szkolenia praktycznego

   mgr Ewa Cielemęcka
   przyjmuje w poniedziałki od 13.00 do 16.00

   Kierownik warsztatów szkolnych

   mgr inż. Beata Hermann

   przyjmuje we wtorki od 13.00 do 15.00