Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2021/2022

15.09 - Rada pedagogiczna dotycząca nadzoru pedagogicznego

20.12 - Śródroczna rada klasyfikacyjna

20.01 - Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I - szym semestrze

25.04 - Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV - tych

15.06 - Roczna rada klasyfikacyjna

28.06 - Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019WYSZUKAJ NA STRONIE