Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020

09.2019 r. - Rada pedagogiczna dotycząca nadzoru pedagogicznego

19.12.2019 r. - Śródroczna rada klasyfikacyjna -

30.01.2020 r. - Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I - szym semestrze -

21.04.2020 r. - Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV - tych

19.06.2020 r. - Roczna rada klasyfikacyjna

30.06.2020 r. - Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019 -WYSZUKAJ NA STRONIE