Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2018/2019

- Rada pedagogiczna dotycząca nadzoru pedagogicznego

- Śródroczna rada klasyfikacyjna - 20.12.2018 r.

- Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I - szym semestrze - 16.01.2019 r.

. - Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV - tych - 16.04.2019 r.

- Roczna rada klasyfikacyjna - 14.06.2019 r.

- Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019 - 27.06.2019 r.WYSZUKAJ NA STRONIE