Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2022/2023

21.12

Śródroczna rada klasyfikacyjna

01.02

Rada plenarna

24.04

Roczna rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

16.06

Roczna rada klasyfikacyjna

27.06

Rada plenarnaWYSZUKAJ NA STRONIE