Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018

09.2017 r. - Rada pedagogiczna dotycząca nadzoru pedagogicznego

21.12.2017 r. - Śródroczna rada klasyfikacyjna

21.01.2018 r. - Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I - szym semestrze

23.04.2018 r. - Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV - tych

15.06.2018 r. - Roczna rada klasyfikacyjna

29.06.2018 r. - Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018WYSZUKAJ NA STRONIE