SKŁAD ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH 2019/2020

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

Przewodniczący 1. mgr Mirosława Wojtczak

ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH

Przewodniczący 1. mgr

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY

Przewodniczący 1. dr Agnieszka Jowsa

ZESPÓŁ HOTELARSKO - TURYSTYCZNY

Przewodniczący 1. mgr inż. Barbara Czepeczek

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Przewodniczący 1. mgr Jolanta Rynkowska–Tomiczek

ZESPÓŁ GASTRONOMICZNY

Przewodniczący 1.mgr inż. Bożena Demytruk

ZESPÓŁ WARSZTATU SZKOLNEGO

Przewodniczący 1. mgr inż. Beata Hermann

ZESPÓŁ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEGO

Przewodniczący 1. mgr Natalia MazurkiewiczWYSZUKAJ NA STRONIE