PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ROKU SZKOLNYM2022/2023

ZESPOŁY ZADANIOWE

Zespół ds. aktualizacji prawa szkolnego

Agnieszka Jowsa

Agnieszka Lochyńska - przewodnicząca zespołu wychowawców

Bożena Demytruk

Wojciech Bela

Krystian Bodnar

Zespół do opracowania działańprofilaktycznych

Aleksandra Skrzypińska

Wanda Winnicka

Zespół ds. promocji szkoły

Danuta Hanowska-Stępień

Natalia Sierhej

Joanna Dziedzic

Adriana Uchman

Paweł Wilmański

Zespół ds. Erasmus+

Aniela Korybalska

Ewa Rudzka

Magda Buczma - Pawelec

Katarzyna Kaprocka - Gral

Zespół przygotowujący do konkursów z zakresu hotelarstwa i do Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Katarzyna Thiel-Winkler

Magdalena Chudy

Regina Graś-Ginalska

Zespół przygotowujący konkursów z zakresu turystyki i do Olimpiady Wiedzy o Turystyce

AgnieszkaDutkiewicz

Karolina Bieszk-Sałańska

Ewa Stasiak

Zespół przygotowujący do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

Joanna Dobrzycka

Ewelina Andrzejczyk

Ewa Rudzka

Zespół ds. organizacji Wojewódzkiego Konkursu Nakrywania Stołów

Beata Falkiewicz

Maria Dawidczyk

Zespół ds. organizacjiWojewódzkiego Konkursu Wiedzy o regionie

Ewelina Orlikowska

Karolina Bieszk-Sałańska

Nauczyciele geografii

Zespół ds. organizacji Konkursu „Znani i lubiani gotują z uczniami ZSHG”

Bożena Demytruk

Magdalena Chudy

Joanna Dobrzycka

Renata Bargieł

Joanna Wołosewicz

Ewelina Andrzejczyk

Zespół redagujący informacje na Facebooka Szkoły

Katarzyna Kostanek

Wojciech Bela

Zespół do badania losów absolwentów

Elżbieta Krzykowska

wychowawcy klas które ukończyły naukę w roku szkolnym 2021/2022

Zespół ds. profilaktyki zdrowotnej

Barbara Czepeczek

Danuta Hanowska - Stępień

Wanda Winnicka

Zespół ds. propagowania „Zdrowego stylu życia i odżywiania”

Maria Dawidczyk

Barbara Kolbowicz

Joanna Wołosewicz

Ewa Arcisz

Marcin Cybulski

Zespół wychowawców

Agnieszka Lochyńska

Wszyscy wychowawcy

Wolontariat szkolny

Iwona Korzeniewska

Zespół do przygotowania analizy wyników egzaminów

Egzamin maturalny

Marcin Piontke - matematyka

Mirosława Wojtczak – język polski

Aneta Chołdrych – język angielski

Egzamin zawodowy

Technik hotelarstwa

HGT. 03, HGT.06

Część pisemna – B.Czepeczek

Część praktyczna – I.Gunia. M. Chruściel - Krajewska

Technik obsługi turystycznej / Technik organizacji turystyki

HGT.08

Część pisemna – Monika Szymula

Część praktyczna – Karolina Bieszk-Sałańska, Agnieszka Dutkiewicz

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02

Część pisemna – Ewelina Andrzejczyk

Część praktyczna – Ewelina Andrzejczyk

HGT.12

Część pisemna – Renata Bargieł

Część praktyczna -Renata Bargieł

Kucharz

HGT.02 – BS

Część pisemna – Bożena Demytruk

Część praktyczna - Bożena Demytruk

DODATKOWE OBOWIĄZKI

Koordynator innowacji pedagogicznej ( zaplanować do 15.09 plan działań na rok szkolny)

Monika Chruściel - Krajewska - dla zawodu technik hotelarstwa klasa IV TH innowacja: Steward/stewardessa

Karolina Bieszk - Sałańska -dla zawodu technik obsługi turystycznej i technik organizacji turystyki klasy IV TOTa, IV TOTb - innowacja: Pilot rezydent – Francja, Włochy, Hiszpania

Joanna Dobrzycka - dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych: klasy IVTGa, IVTGb.-innowacja: Dietetyka

Koordynowanie projektu "Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania"

Ewelina Andrzejczyk

Współpraca ze szkołą we Francji

Krystian Bodnar

Danuta Hanowska - Stępień

Współpraca ze szkołą we Włoszech

Aneta Chołdrych

Prowadzenie szkolnej witryny WWW

Katarzyna Thiel-Winkler -aktualizacja danych

Redagowanie notatek do prasy i UM

Hanna Mroczkowska

Adriana Uchman

Protokołowanie( elektroniczne) posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz przygotowywanie uchwał Rady Pedagogicznej

Danuta Warczak

Monika Michalak-Wiśniewska

Organizacja i obsługa imprez okolicznościowych szkolnych i pozaszkolnych

Beata Hermann

nauczyciele warsztatu i obsługi konsumenta oraz technologii gastronomicznej

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Wojciech Bela

Adriana Uchman

Prowadzenie kroniki szkolnej

Katarzyna Kostanek

Joanna Dziedzic

Planowanie szkoleń WDN

Aniela Korybalska

Opiekun sztandaru i nagłośnienie uroczystości szkolnych

Marek Borys,Agnieszka Gancarz

Komisja socjalna

Monika Krajewska-Chruściel

Jolanta Rynkowska-Tomiczek

Joanna Ryba

Paulina Kołodziejczyk

Monika Michalak – Wiśniewska

Elżbieta Krzykowska

WYSZUKAJ NA STRONIE