Plan pracy Pedagoga i Psychologa szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Pedagog szkolny

mgr A. Grzybowska

Pedagog szkolny

mgr A. Skrzypińska

Psycholog szkolny
mgr N. Mazurkiewicz

Poniedziałek

11.30 -16.30
10.30 - 14.00
07 - 12.15

Wtorek

08.00 - 12.00
11.00 - 16.00
-

Środa

11.00 - 15.30
08.00 - 13.00
15.00 - 16.30

Czwartek

11.00 - 16.30
08.30 - 12.00
07.45 - 12.45

Piątek

08.00 - 11.00
10.00 - 15.00
-

Pedagog szkolny mgr Anna Grzybowska zaprasza do odwiedzania strony www.dobrypedagog.info

WYSZUKAJ NA STRONIE