Plan pracy Pedagoga i Psychologa szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Pedagog szkolny

mgr A. Grzybowska

Pedagog szkolny

mgr A. Skrzypińska

Psycholog szkolny
mgr N. Mazurkiewicz

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Pedagog szkolny mgr Anna Grzybowska zaprasza do odwiedzania strony www.dobrypedagog.info

WYSZUKAJ NA STRONIE