• Wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 20 zł/miesiąc.

   Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców:

   53 1240 3510 1111 0000 4320 8410


   Szkolna Rada Rodziców:

   Dorota Jezierska-Leonik - przewodnicząca,

   Dorota Jakubowska - zastępca,

   Dorota Ćwiklińska - zastępca.