• Wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 15 zł/miesiąc.

      Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców:

      53 1240 3510 1111 0000 4320 8410