OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Opiekę stomatologiczną dla uczniów naszej szkoły realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14

W OFERCIE ZNAJDUJE SIĘ:

• fluoryzacja (wzmocnienie szkliwa zębów)

• lakowanie i lakierowanie szczelin oraz bruzd

• leczenie

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (świadczenia profilaktyczne i ogólnostomatologiczne)

• dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (świadczenia profilaktyczne i ogólnostomatologiczne w zakresie podstawowym)

Opieka stomatologiczna dla uczniów realizowana jest indywidualnie w placówkach.

Gdynia, Wawrzyniaka 4

Gdynia, Żwirki i Wigury 14

Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie (58 743 17 21) lub osobiście. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

Świadczenia są nieodpłatne i finansowane są w ramach umowy z NFZ

Zakres świadczeń realizowany na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.


Zgoda 1

Zgoda 2

Plakat


WYSZUKAJ NA STRONIE