Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

Technikum Hotelarskie

I THa – mgr

I TOTa - mgr

I TOTb - mgr

II THa - mgr Agnieszka Gancarz

II THb - mgr

II TOT - mgr Karolina Bieszk - Sałańska

III THa - mgr Aniela Deręgowska

III THb - mgr Marcin Piontke

III TOT - mgr Iwona Korzeniewska

IV THa - mgr Mirosława Wojtczak

IV THb - mgr Joanna Ryba

iii TOT - mgr Ewa Stasiak

Technikum Gastronomiczne

I TGa – mgr

I TGb - mgr

II TGa - mgr

II TGb - mgr Anna Kaleta

III TGa – mgr Aneta Chołdrych

III TGb - mgr Jacek Andrzejewski

III TGc - mgr Wojciech Bela

IV TGa - mgr inż. Beata Chwyć

IV TGb - mgr Ewa Rabenda - Kmita

IV TGc - mgr Karolina Kadaj

Szkoła Branżowa I stopnia

I BK - mgr inż.

III BK - mgr inż. Barbara Pierzchała

WYSZUKAJ NA STRONIE