Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

Technikum Hotelarskie

I THa – mgr Agnieszka Gancarz

I THb - mgr Anna Paczkowska

I TOT - mgr Karolina Bieszk - Sałańska

II THa - mgr Aniela Deręgowska

II THb - mgr Marcin Piontke

II TOT - mgr Iwona Korzeniewska

III THa - mgr Mirosława Wojtczak

III THb - mgr Joanna Ryba

III TOT - mgr Ewa Stasiak

IV THa - mgr Magdalena Lemańczyk

IV THb - mgr Anna Socha

Technikum Gastronomiczne

I TGa – dr Agnieszka Jowsa

I TGb - mgr Anna Kaleta

II TGa - mgr Aneta Chołdrych

II TGb - mgr Jacek Andrzejewski

II TGc- mgr Wojciech Bela

III TGa – mgr inż. Beata Chwyć

III TGb - mgr Ewa Rabenda - Kmita

III TGc - mgr Karolina Kadaj

IV TGa - mgr Jolanta Rynkowska - Tomiczek

IV TGb - mgr Magdalena Buczma - Pawelec

IV TGc - mgr inż. Magdalena Chudy

Szkoła Branżowa I stopnia

I BK - mgr inż. Barbara Pierzchała

III BK - mgr inż. Maria Dawidczyk