Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

Technikum Hotelarskie

I PTH - mgr Alina Grzenkowicz

II PTH - mgr Magdalena Buczma - Pawelec

II TOT - mgr Ewa Stasiak

III TH – mgr Monika Chruściel-Krajewska

III PTHa - mgr inż. Barbara Czepeczek

III PTHb - mgr Adrianna Uchman

I PTOT - mgr Danuta Hanowska - Stępień

III TOTa - mgr Monika Szymula

III TOTb - mg Joanna Dziedzic

III PTOTa - mgr Agnieszka Dutkiewicz

III PTOTb - mgr Beata Bożuta - Przybyszewska

IV THa - mgr Agnieszka Gancarz

IV THIb - mgr Ewelina Orlikowska

IV TOT - mgr Karolina Bieszk - Sałańska

Technikum Gastronomiczne

I PTGa - mgr Paweł Wilmański

I PTGb - mgr Ewa Rudzka

II PTGa - mgr inż. Janina Wołosewicz

II PTGb - mgr inż. Ewelina Andrzejczyk

III TGa – mgr Hanna Mroczkowska

III TGb - mgr Marek Borys

III PTGa - mgr Krystian Bodnar

III PTGb - mgr Agnieszka Lochyńska

IV TGa - mgr Joanna Pawłowska

IV TGb - mgr Anna Kaleta

Szkoła Branżowa I stopnia

I PBK - mgr inż. Maria Dawidczyk

II PBK - mgr inż. Barbara Kolbowicz

III BK - mgr inż. Barbara Kosela

III PBK - mgr inż Karolina Maćkowska