Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

Technikum Hotelarskie

I PTHa - mgr Monika Bukowska

I PTHb - mgr Wojciech Bela

II PTH - mgr Sylwia Moździeżewska

III PTH - mgr Magdalena Buczma - Pawelec

IV TH – mgr Monika Chruściel-Krajewska

IV PTHa - mgr inż. Barbara Czepeczek

IV PTHb - mgr Adrianna Uchman

I PTOT - mgr Karolina Bieszk - Sałańska

II PTOT - mgr Danuta Hanowska - Stępień

II ITOT - mgr Ewa Stasiak

IV TOTa - mgr Monika Szymula

IV TOTb - mg Joanna Dziedzic

IV PTOTa - mgr Agnieszka Dutkiewicz

IV PTOTb - mgr Beata Bożuta - Przybyszewska

Technikum Gastronomiczne

I PTGa - mgr inż Karolina Maćkowska

I PTGb - mgr inż. Joanna Dobrzycka

I PTGc - mgr inż. Barbara Kosela

II PTGa - mgr Paweł Wilmański

II PTGb - mgr Ewa Rudzka

III PTGa - mgr inż. Janina Wołosewicz

III PTGb - mgr inż. Ewelina Andrzejczyk

IV TGa – mgr Hanna Mroczkowska

IV TGb - mgr Marek Borys

IV PTGa - mgr Krystian Bodnar

IV PTGb - mgr Agnieszka Lochyńska

Szkoła Branżowa I stopnia

I PBk - mgr inż. Barbara Pierzchała

II PBK - mgr inż. Maria Dawidczyk

III PBK - mgr inż. Barbara Kolbowicz


WYSZUKAJ NA STRONIE