Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

Technikum Hotelarskie

I THa -Aniela Deręgowska

I THb - Marcin Piontke

I TOT - Iwona Korzeniowska

II THa - Mirosława Wojtczak

II THb - Joanna Ryba

II TOT - Katarzyna Kaprocka - Gral

III THa - Magdalena Lemańczyk

III THb - Anna Socha

IV THa - Katarzyna Kostanek

IV THb - Agnieszka Lochyńska

Technikum Gastronomiczne

I TGa -Aneta Chołdrych

I TGb - Jacek Andrzejewski

I TGc - Wojciech Bela

II TGa - Beata Chwyć

II TGb - Ewa Rabenda - Kmita

II TGc- Karolina Kadaj

III TGa - Jolanta Rynkowska - Tomiczek

III TGb - Magdalena Buczma - Pawelec

III TGc - Magdalena Chudy

IV TGa - Ewa Domrazek

IV TGb - Ewa Dusza

IV TGc - Marek Borys

Szkoła Branżowa I stopnia

II KZ - Maria Dawidczyk

III KZ - Ewelina Andrzejczyk