Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

Technikum Hotelarskie

I THa – mgr Monika Chruściel-Krajewska

I PTHa - mgr inż. Barbara Czepeczek

I PTHb - mgr Adrianna Uchman

I TOTa - mgr Ewa Arcisz

I TOTb - mgr Joanna Samulczyk

I PTOTa - mgr Agnieszka Dutkiewicz

I PTOTb - mgr Beata Bożuta - Przybyszewska

II THa - mgr Agnieszka Gancarz

II THb - mgr Ewelina Orlikowska

II TOT - mgr Karolina Bieszk - Sałańska

III THa - mgr Aniela Deręgowska

III THb - mgr Marcin Piontke

III TOT - mgr Iwona Korzeniewska

IV THa - mgr Mirosława Wojtczak

IV THb - mgr Joanna Ryba

iV TOT - mgr Ewa Stasiak

Technikum Gastronomiczne

I TGa – mgr Hanna Mroczkowska

I TGb - mgr Marek Borys

I PTGa - mgr Krystian Bodnar

I PTGb - mgr Agnieszka Lochyńska

II TGa - mgr Joanna Pawłowska

II TGb - mgr Anna Kaleta

III TGa – mgr Aneta Chołdrych

III TGb - mgr Jacek Andrzejewski

III TGc - mgr Wojciech Bela

IV TGa - mgr inż. Beata Chwyć

IV TGb - mgr Ewa Rabenda - Kmita

IV TGc - mgr Karolina Kadaj

Szkoła Branżowa I stopnia

I BK - mgr inż. Barbara Kosela

I PBK - mgr inż Karolina Maćkowska

II BK - mgr inż. Barbara Pierzchała

WYSZUKAJ NA STRONIE