KOLEJNOŚĆ OMAWIANIA LEKTUR

NA JĘZYKU POLSKIM

 • Mitologia (wybrane mity)
 • Homer ,,Iliada” (fragmenty)
 • Homer ,,Odyseja” (fragmenty)
 • Sofokles ,,Król Edyp”
 • Wybrane utwory liryki greckiej i rzymskiej
 • Wybrane fragmenty Biblii (Ks. Rodzaju,Ks. Hioba, Ks. Psalmów, wybrane przypowieści, Pieśń nad pieśniami)
 • G. Herling - Grudziński ,,Wieża”
 • ,,Bogurodzica”
 • Wybrane liryki średniowieczne (,,Lament świętokrzyski”, ,,Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”, ,,Legenda o św. Aleksym”)
 • ,,Kwiatki św. Franciszka” (fragmenty)
 • Dzieje Tristana i Izoldy(fragmenty)
 • Pieśń o Rolandzie(fragmenty)
 • Dante ,,Boska komedia” (fragmenty)
 • Jan Kochanowski – wybrane fraszki, pieśni, treny
 • Petrarka - wybrane sonety do Laury
 • M.Cervantes ,,Don Kichot” (fragmenty)
 • Boccaccio ,,Sokół”
 • W.Shakespeare ,,Makbet”
 • Wybrane utwory poezji barokowej (M.Sępa-Szarzyńskiego, D.Naborowskiego, J.A.Morsztyna, W.Potockiego); ,,Pamiętniki”J.Ch.Paska (fragmenty)
 • I Krasicki – wybrane satyry, bajki, fragmenty ,,Monachomachii”, ,,Hymn do miłości ojczyzny”
 • F.Karpiński ,,Laura i Filon”
 • ,,Mazurek Dąbrowskiego”
 • J.W.Goethe ,,Cierpienia młodego Wertera”, fragmenty ,,Fausta”, ballada ,,Król Olch”
 • A.Mickiewicz ,,Romantyczność”
 • A.Mickiewicz ,,Oda do młodości”
 • A. Mickiewicz II cz. ,,Dziadów”
 • A. Mickiewicz IV cz. ,,Dziadów”
 • A.Mickiewicz III cz. ,,Dziadów”
 • A.Mickiewicz ,,Pan Tadeusz” (fragmenty)
 • A.Mickiewicz wybrane liryki lozańskie
 • J.Słowacki ,,Grób Agamemnona”, ,,Smutno mi, Boże”, ,,Kordian”
 • Z.Krasiński ,,Nie-boska komedia”
 • Wybrane liryki C.K.Norwida
 • A.Asnyk ,,Do młodych”
 • Wybrane nowele pozytywistyczne (,,Mendel Gdański” M.Konopnickiej, i inne)
 • B.Prus ,,Lalka”
 • F.Dostojewski ,,Zbrodnia i kara”
 • H.Sienkiewicz ,,Potop”
 • H.Balzac ,,Ojciec Goriot”
 • J.Conrad Korzeniowski ,,Jądro ciemności”
 • Wybrane utwory poetów wyklętych (Ch.Baudelaire, A.Rimbaud)
 • K.Przerwa-Tetmajer ,,Koniec wieku XIX”
 • L.Staff ,,Kowal”, Deszcz jesienny”
 • J.Kasprowicz ,,Krzak dzikiej róży”, wybrane hymny
 • S.Wyspiański,,Wesele”
 • W.S.Reymont ,,Chłopi”
 • S.Żeromski ,,Ludzie bezdomni”
 • S.Żeromski ,,Przedwiośnie”
 • Z.Nałkowska ,,Granica”
 • B.Schulz ,,Sklepy cynamonowe” (fragmenty)
 • W.Gombrowicz ,,Ferdydurke”
 • M.Bułhakow ,,Mistrz i Małgorzata”
 • F.Kafka ,,Proces”
 • Wybrane utwory liryczne J.Tuwima, M.Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, B.Leśmiana,
 • Wybrane utwory liryczne K.K.Baczyńskiego, Cz. Miłosza, T.Różewicza, Z.Herberta, W.Szymborskiej, M.Białoszewskiego
 • Wybrane opowiadania T.Borowskiego
 • G.Herling-Grudziński ,,Inny świat”
 • H.Krall ,,Zdążyć przed panem Bogiem”
 • A.Camus ,,Dżuma”
 • S.Mrożek ,,Tango”

Lektury obowiązkowe zapisano wytłuszczonym drukiem.

Pozostałe są do decyzji i wyboru nauczyciela, więc nie można tej listy traktować jako ściśle wiążącej.