LEKTURY DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

 • Mitologia (wybrane mity)
 • Homer ,,Iliada” (fragmenty)
 • Homer ,,Odyseja” (fragmenty)
 • Sofokles ,,Król Edyp”
 • Wybrane utwory liryki greckiej i rzymskiej
 • Wybrane fragmenty Biblii (Ks. Rodzaju,Ks. Hioba, Ks. Psalmów, wybrane przypowieści, Pieśń nad pieśniami)
 • G. Herling - Grudziński ,,Wieża”
 • ,,Bogurodzica”
 • Wybrane liryki średniowieczne (,,Lament świętokrzyski”, ,,Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”, ,,Legenda o św. Aleksym”)
 • ,,Kwiatki św. Franciszka” (fragmenty)
 • Dzieje Tristana i Izoldy(fragmenty)
 • Pieśń o Rolandzie(fragmenty)
 • Dante ,,Boska komedia” (fragmenty)
 • Jan Kochanowski – wybrane fraszki, pieśni, treny
 • Petrarka - wybrane sonety do Laury
 • M.Cervantes ,,Don Kichot” (fragmenty)
 • Boccaccio ,,Sokół”
 • W.Shakespeare ,,Makbet”
 • Wybrane utwory poezji barokowej (M.Sępa-Szarzyńskiego, D.Naborowskiego, J.A.Morsztyna, W.Potockiego); ,,Pamiętniki”J.Ch.Paska (fragmenty)
 • I Krasicki – wybrane satyry, bajki, fragmenty ,,Monachomachii”, ,,Hymn do miłości ojczyzny”
 • F.Karpiński ,,Laura i Filon”
 • ,,Mazurek Dąbrowskiego”
 • J.W.Goethe ,,Cierpienia młodego Wertera”, fragmenty ,,Fausta”, ballada ,,Król Olch”
 • A.Mickiewicz ,,Romantyczność”
 • A.Mickiewicz ,,Oda do młodości”
 • A. Mickiewicz II cz. ,,Dziadów”
 • A. Mickiewicz IV cz. ,,Dziadów”
 • A.Mickiewicz III cz. ,,Dziadów”
 • A.Mickiewicz ,,Pan Tadeusz” (fragmenty)
 • A.Mickiewicz wybrane liryki lozańskie
 • J.Słowacki ,,Grób Agamemnona”, ,,Smutno mi, Boże”, ,,Kordian”
 • Z.Krasiński ,,Nie-boska komedia”
 • Wybrane liryki C.K.Norwida
 • A.Asnyk ,,Do młodych”
 • Wybrane nowele pozytywistyczne (,,Mendel Gdański” M.Konopnickiej, i inne)
 • B.Prus ,,Lalka”
 • F.Dostojewski ,,Zbrodnia i kara”
 • H.Sienkiewicz ,,Potop”
 • H.Balzac ,,Ojciec Goriot”
 • J.Conrad Korzeniowski ,,Jądro ciemności”
 • Wybrane utwory poetów wyklętych (Ch.Baudelaire, A.Rimbaud)
 • K.Przerwa-Tetmajer ,,Koniec wieku XIX”
 • L.Staff ,,Kowal”, Deszcz jesienny”
 • J.Kasprowicz ,,Krzak dzikiej róży”, wybrane hymny
 • S.Wyspiański,,Wesele”
 • W.S.Reymont ,,Chłopi”
 • S.Żeromski ,,Ludzie bezdomni”
 • S.Żeromski ,,Przedwiośnie”
 • Z.Nałkowska ,,Granica”
 • B.Schulz ,,Sklepy cynamonowe” (fragmenty)
 • W.Gombrowicz ,,Ferdydurke”
 • M.Bułhakow ,,Mistrz i Małgorzata”
 • F.Kafka ,,Proces”
 • Wybrane utwory liryczne J.Tuwima, M.Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, B.Leśmiana,
 • Wybrane utwory liryczne K.K.Baczyńskiego, Cz. Miłosza, T.Różewicza, Z.Herberta, W.Szymborskiej, M.Białoszewskiego
 • Wybrane opowiadania T.Borowskiego
 • G.Herling-Grudziński ,,Inny świat”
 • H.Krall ,,Zdążyć przed panem Bogiem”
 • A.Camus ,,Dżuma”
 • S.Mrożek ,,Tango”

Lektury obowiązkowe zapisano wytłuszczonym drukiem.

Pozostałe są do decyzji i wyboru nauczyciela, więc nie można tej listy traktować jako ściśle wiążącej.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DLA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad

Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;

2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;

3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

4) Sofokles, Antygona;

5) Horacy – wybrane utwory;

6) Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

7) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

10) Dante Alighieri Boska komedia (fragmenty);

11) Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym

Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;

12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

13) wybrane wiersze następujących poetów:

Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;

14) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);

15) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;

16) Molier, Skąpiec;

17) Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;

18) Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;

19) Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność;

wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;

20) Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty),

Testament mój;

21) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;

22) Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;

23) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;

24) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;

25) Henryk Sienkiewicz, Potop;

26) Adam Asnyk, wybór wierszy;

27) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;

28) wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer,

Leopold Staff;

29) Stanisław Wyspiański, Wesele;

30) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);

31) Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;

32) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);

33) wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń,

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef

Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;

34) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli, Dzień na Harmenzach

35) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;

36) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;

37) wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński (wybrane wiersze z okresu

Emigracyjnego), Kazimierz Wierzyński (wybrane wiersze z okresu emigracyjnego), Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport

z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan

Polkowski, Wojciech Wencel;

38) Albert Camus, Dżuma;

39) George Orwell, Rok 1984 lubFolwark zwierzęcy;

40) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);

41) Sławomir Mrożek, Tango;

42) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą

„Edek” (z tomu Prawo prerii);

43) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

44) Antoni Libera, Madame;

45) Andrzej Stasiuk, Miejsce, Babka (z tomu Opowieści galicyjskie);

46) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

47) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);

48) wybrane utwory okresu stanu wojennego;

49) powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego,

Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach,

na przykład:

1) Sofokles, Król Edyp;

2) Słota,O zachowaniu się przy stole;

3) Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);

4) Giovanni Boccaccio, Sokół;

5) Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);

6) Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);

7) Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);

8) Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;

9) Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);

10)Molier, Świętoszek

11) Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);

12) Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;

13) Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);

14) George Byron, Giaur (fragmenty);

15) Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;

16) Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;

17) Maria Konopnicka, Mendel Gdański, wybór wierszy;

18) Zofia Nałkowska, Granica;

19) Joseph Conrad, Lord Jim;

20) Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward

Stachura, wybór wierszy;

21) Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);

22) Zofia Nałkowska, Medaliony;

23) Tadeusz Różewicz, Kartoteka;

O kolejności omawiania lektur oraz o wyborze lektury uzupełniającej decyduje nauczyciel.