Egzamin maturalny 2019

Informacja o egzaminie maturalnym - http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/I...

Informacje na temat organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego dostępne są:

  • Biblioteka szkolna
  • Tablica informacyjna na I piętrze szkoły
  • www.oke.gda.pl


Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego w roku 2019

Odbiór świadectw maturalnych - 4 lipca 2019 r.

Czas trwania

Przedmiot

Arkusz

Czas trwania (w min.)

Język polski

matematyka

Poziom podstawowy

170

Poziom rozszerzony

180

Języki obce nowożytne

Poziom podstawowy

120

Poziom rozszerzony

150

Biologia

Chemia

Filozofia

Fizyka

Geografia

Historia

Historia muzyki

Historia sztuki

Wos

Poziom rozszerzony

180

Informatyka

Część I

60

Część II

150

Harmonogram

MATURA 2019

Lp

TERMIN

GODZINA 9.00

GODZINA 14.00

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13

Przybory pomocnicze