Informacja o egzaminie maturalnym - cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190826 E...

Informacje na temat organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego dostępne są:

  • Biblioteka szkolna
  • Tablica informacyjna na I piętrze szkoły
  • www.oke.gda.pl


Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego w roku 2020


Harmonogram próbnego ustnego egzaminu z języka angielskiego

Uwaga: ustny egzamin klasy 4 TGb u A. Chołdrych przeniesiony z 23 na 30 października

Czas trwania

Przedmiot

Arkusz

Czas trwania (w min.)

Język polski

matematyka

Poziom podstawowy

170

Poziom rozszerzony

180

Języki obce nowożytne

Poziom podstawowy

120

Poziom rozszerzony

150

Biologia

Chemia

Filozofia

Fizyka

Geografia

Historia

Historia muzyki

Historia sztuki

Wos

Poziom rozszerzony

180

Informatyka

Część I

60

Część II

150

Harmonogram

MATURA 2020

Termin

Godzina 9.00

Godzina 14.00

04.05

Język polski - PP

Język polski - PR

05.05

Matematyka - PP

Język łac. i kult. ant.

06.05

Język angielski - PP

Język angielski - PR

07.05

Matematyka - PR

Filozofia

08.05

Biologia

WOS

11.05

Chemia

Informatyka

12.05

Język niemiecki - PP

Język niemiecki - PR

13.05

Geografia

Historia sztuki

14.05

Język rosyjski - PP

Język rosyjski - PR

15.05

Język francuski - PP

Język francuski - PR

18.05

Fizyka i astronomia

Historia

19.05

Język hiszpański - PP

Język hiszpański - PR

20.05

Język włoski - PP

Język włoski - PR

Przybory pomocnicze