Egzamin maturalny 2019

Informacja o egzaminie maturalnym - http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/I...

Informacje na temat organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego dostępne są:

  • Biblioteka szkolna
  • Tablica informacyjna na I piętrze szkoły
  • www.oke.gda.pl


Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego w roku 2019

Odbiór świadectw maturalnych - 4 lipca 2019 r.

Czas trwania

Przedmiot

Arkusz

Czas trwania (w min.)

Język polski

matematyka

Poziom podstawowy

170

Poziom rozszerzony

180

Języki obce nowożytne

Poziom podstawowy

120

Poziom rozszerzony

150

Biologia

Chemia

Filozofia

Fizyka

Geografia

Historia

Historia muzyki

Historia sztuki

Wos

Poziom rozszerzony

180

Informatyka

Część I

60

Część II

150

Harmonogram

MATURA 2019

Lp

TERMIN

GODZINA 9.00

GODZINA 14.00

1

06.05.2019

Język polski - PP

Język polski - PR

2

07.05.2019

Matematyka - PP

Jęz. łac. I kult. antyczna

3

08.05.2019

Język angielski - PP

Język angielski - PR

4

09.05.2019

Matematyka - PR

Filozofia

5

10.05.2019

Biologia

WOS

6

13.05.2019

Chemia

Informatyka

7

14.05.2019

Język niemiecki - PP

Język niemiecki - PR

8

15.05.2019

Geografia

Historia sztuki

9

16.05.2019

Język rosyjski - PP

Język rosyjski - PR

10

17.05.2019

Język francuski - PP

Język francuski - PR

11

20.05.2019

Fizyka i astronomia

Historia

12

21.05.2019

Język hiszpański - PP

Język hiszpański - PR

13

22.05.2019

Język włoski - PR

Język włoski - PR


Przybory pomocnicze