ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW - TECHNIKUM HOTELARSKIE 2022/2023

1 PTHa

1 PTHb

1 PTOT

2 PTH

2 PTOT

3 PTH

3 PTOT

4 PTHa

4 PTHb

4 TH

4 PTOTa

4 PTOTb

4 TOTa

4 TOTb

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW - TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 2022/2023

1 PTGa

1 PTGb

1 PTGc

2 PTGa

2 PTGb

3 PTGa

3 PTGb

4 TGa

4 TGb

4 PTGa

4 PTGb


ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 2022/2023

1 PBK

2 PBK

3 PBK