Treść na stronę

Opiekę stomatologiczną dla uczniów naszej szkoły realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14

W OFERCIE ZNAJDUJE SIĘ:

 • fluoryzacja (wzmocnienie szkliwa zębów)
 • lakowanie i lakierowanie szczelin oraz bruzd
 • leczenie
 • KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

  dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia (świadczenia profilaktyczne i ogólnostomatologiczne)

 • dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (świadczenia profilaktyczne i ogólnostomatologiczne w zakresie podstawowym)
 • Opieka stomatologiczna dla uczniów realizowana jest indywidualnie w placówkach.

  Gdynia, Wawrzyniaka 4

  Gdynia, Żwirki i Wigury 14

  Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie (58 743 17 21) lub osobiście. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

  Świadczenia są nieodpłatne i finansowane są w ramach umowy z NFZ

  Zakres świadczeń realizowany na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27

  sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

  środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych

  z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z

  wyłączeniem świadczeń ortodoncji.