ZSHG - Szkoła odznaczona przez Ministra Sportu i Turystyki!!!

W dniu 28 listopada 2013 roku w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Honorowych Odznak ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI wyróżnionym przedstawicielom szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni został uhonorowany tym odznaczeniem za ogromny wpływ w rozwój polskiej turystyki. Dyplom oraz honorową odznakę z rąk pani Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odebrała pani Dyrektor ZSHG, Bogusława Flisykowska!!!

10.jpg