Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów!


Tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" został przyznany Zespołowi Szkół Hotelarsko –Gastronomicznych w Gdyni, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w marcu 2011 roku. ZSHG to jedna z trzech szkół gdyńskich, które otrzymały ten zaszczytny tytuł.
Nasza szkoła jest placówką, która zapewnia młodzieży dostęp do nauki z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także wspiera rozwój uczniów utalentowanych.
W trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele naszej szkoły tworzą przyjazną atmosferę pracy z młodzieżą, dzięki czemu uczniowie mają wiele osiągnięć w różnych dziedzinach zarówno na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, jak i krajowym.
Za bardzo efektywną pracę z uczniami zdolnymi oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa dwóch nauczycieli ZSHG wyróżnionych zostało Medalami Komisji Edukacji Narodowej i jeden nauczyciel wyróżniony został Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Oferta naszej szkoły adresowana jest do uczniów o różnorodnych zainteresowaniach i predyspozycjach, a szeroki wachlarz zajęć dodatkowych pomoże każdemu uczniowi rozwijać pasje i talenty.