TECHNIKUM HOTELARSKIE - 4 letnie i 5 letnie


zawód: technik hotelarstwa

wyodrębnione kwalifikacje w podstawie programowej 2012 i 2017:

K.1 Planowanie i realizacja usług w recepcji

K.2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

wyodrębnione kwalifikacje w podstawie programowej 2019

K.1 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

K.2 Realizacja usług w recepcji.

Technik hotelarstwa - zdobycie zawodu umożliwia pracę na wszystkich stanowiskach łącznie ze stanowiskami kierowniczymi w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, bazach promowych, lotnictwie
Kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrymi wynikami w nauce, dobrym stanem zdrowia oraz zdolnościami do nawiązywania kontaktów z ludźmi.

W okresie czterech lat nauki w szkole uczniowie zdobywają wiedzę z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, historia, chemia, geografia, dwa języki obce, religia/etyka, wiedza o kulturze, fizyka i astronomia, biologia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, organizacja pracy w hotelarstwie, technika pracy biurowej, obsługa informatyczna w hotelarstwie, podstawy rachunkowości i finansów, marketing w hotelarstwie, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.


zawód: technik obsługi turystycznej - podstawa programowa 2012 i 2017

wyodrębnione kwalifikacje:

K.1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

K.2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

zawód: technik organizacji turystyki- podstawa programowa 2019

wyodrębnione kwalifikacje:

K.1 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

K.2 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Technik obsługi turystycznej/technik organizacji turystyki to zawód, który nauczy Cię prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych; przygotuje Cię do pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej, organizacjach branżowych, stowarzyszeniach, obiektach noclegowych, na bazach promowych i lotniczych. Szkoła zapewni Ci praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne w najlepszych hotelach i biurach podróży Trójmiasta oraz na promach Unity Line.


Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w najlepszych hotelach i biurach podróży Trójmiasta, m.in.:


· Orbis S.A. Hotel Mercure Hevlius w Gdańsku
· Orbis S.A. Novotel Marina w Gdańsku
· Scandic w Gdańsku
· Hilton w Gdańsku
· Radisson Blu w Gdańsku
· Hotel Hanza w Gdańsku
· Orbis S.A. Hotel Grand w Sopocie
· Rezydent w Sopocie
· Hotel Haffner w Sopocie
· Orbis S.A. Hotel Gdynia w Gdyni
· Hotton w Gdyni
· Hotel Nadmorski w Gdyni
· Blick w Gdyni
· Hotel Faltom w Rumii
· Hotel Dwór Oliwski w Gdańsku


Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uzyskania uprawnień opiekuna wypoczynku oraz uprawnienia animatora czasu wolnego.

Szkoła zapewnia profesjonalną kadrę dydaktyczno-wychowawczą. Dysponuje również bardzo dobrze wyposażoną pracownią komputerową
Na terenie szkoły funkcjonuje szkolny bufet z salą konsumpcyjną oferujący smaczne zestawy obiadowe, wyroby garmażeryjne i cukiernicze przygotowane przez uczniów szkoły.

Zapewniamy:

miłą atmosferę,
szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu,

bezpieczeństwo.

WYSZUKAJ NA STRONIE