ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7

zawód: kucharz

Kandydaci powinni legitymować się dobrymi wynikami w nauce, dobrym stanem zdrowia oraz zdolnościami do nawiązywania kontaktów z ludźmi.

W okresie trzech lat nauki w szkole uczniowie zdobywają wiedzę z następujących przedmiotów: język polski, język obcy-angielski, matematyka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, fizyka i astronomia, historia i wiedza o społeczeństwie, podstawy żywienia człowieka, wyposażenie techniczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy przedsiębiorczości, podstawy rachunkowości gastronomicznej, geografia z ochroną środowiska, technologia informacyjna, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem., zajęcia praktyczne, religia/etyka.

Praktyka zawodowa odbywa się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych w maszyny i urządzenia warsztatach szkolnych.

Zapewniamy:

  • miłą atmosferę,
  • atrakcyjny zawód,
  • bezpieczeństwo.

Przyjdź do nas, nie pożałujesz. Do zobaczenia.

WYSZUKAJ NA STRONIE