Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

W Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych odbywa się Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. W naszej szkole mieści się jeden z dziewięciu okręgów Olimpiady, której głównym organizatorem jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. W eliminacjach bierze udział po dwóch przedstawicieli z kilkudziesięciu szkół hotelarskich, znajdujących się na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Etap okręgowy polega na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 80 pytań branżowych.

Do centralnego (III) etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej kwalifikuje się 30 osób z najlepszymi wynikami ze wszystkich okręgów Olimpiady. W III etapie uczestnicy zmagają się z zadaniami w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej. Część I polega na rozwiązaniu w ciągu 60 minut testu składającego się ze 100 pytań, natomiast część II polega na wykonaniu zadania z obsługi konsumenta w sali restauracyjnej i obsługi gościa w recepcji w języku obcym.

Finaliści walczą o zaszczytny tytuł „Mistrza Wiedzy Hotelarskiej”.

Nasi uczestnicy uzyskiwali wysokie wyniki i kwalifikowali się do Centralnego Etapu OWH w siedmiu poprzednich edycjach Olimpiady.

Mamy nadzieję, że również w X edycji uczniowie naszej szkoły znajdą się w gronie finalistów, a może powtórzą sukces Oli Hinz, która została laureatką VII edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej i otrzymała tytuł „Mistrza Wiedzy Hotelarskiej 2015”.

Szczegółowe informacje dotyczące OWH na stronie www.hotelarskaolimpiada.byd.pl

RYS HISTORYCZNY:

2016/17

W eliminacjach szkolnych ZSHG reprezentowały szkołę

dwie uczennice Technikum Hotelarskiego, które niestety nie zakwalifikowały się do etapu centralnego.

2015/16

W dniach 11-14 kwietnia 2016 roku odbył się Etap Centralny VIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej pod hasłem „historia hotelarstwa”. Po rozgrywkach etapu okręgowego, do finału zakwalifikowali się uczniowie z najlepszymi wynikami ze wszystkich okręgów w Polsce, wśród nich uczennica naszej szkoły Justyna Sierakowska z klasy IV Technikum Hotelarskiego. W wyniku zmagań w trzecim etapie, części pisemnej i praktycznej Justyna osiągnęła wysokie IV miejsce, ze stratą 0,6 punktu do punktacji wicemistrzów, jednocześnie zdobywając 100 % punktów z obsługi gościa w sali restauracyjnej po raz pierwszy w historii Olimpiady.

2014/15

VII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej odbyła się pod hasłem „usługi hotelarskie w środkach transportu”, do której przystąpiło 500 uczniów z 300 szkół w Polsce. Do Centralnego Etapu zakwalifikowały się dwie uczennice Technikum Hotelarskiego Aleksandra Hinz i Justyna Sierakowska. Po części pisemnej trzeciego etapu wśród „szczęśliwej piętnastki” znalazła się Ola, która po zmaganiach zadań praktycznych wywalczyła I miejsce. Aleksandra Hinz otrzymała tytuł „MISTRZA WIEDZY HOTELARSKIEJ 2015”.

2012/13

W dniach 16-19 kwietnia 2013 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu odbył się Etap Centralny V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej pod tytułem „funkcjonowanie gastronomii w hotelarstwie”. Po eliminacjach drugiego stopnia, ze wszystkich okręgów do finału zakwalifikowało się 33 uczniów. Wśród nich Daria Brzeska z klasy IV Technikum Hotelarskiego, reprezentowała okręg 1 oraz naszą szkołę.

2011/12

W dniach 17-20 kwietnia 2012roku odbył się III Etap IV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej .

Do Okręgowego Etapu zakwalifikowało się 316 uczniów, a do Centralnego 38 uczniów z najlepszymi wynikami, z 9 okręgów. Największą ilość punktów i 5 pozycję ze wszystkich uczestników zdobyła Magdalena Sulik z klasy IV Technikum Hotelarskiego i reprezentowała naszą szkołę.

W Centralnym Etapie Magda osiągnęła 5 miejsce uzyskując najwyższą ilość punktów ze wszystkich uczestników finałowej „piętnastki” : z testu -83 i zadania praktycznego z obsługi konsumenta w sali restauracyjnej- 23,50.

​Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Olimpiada Wiedzy o Turystyce organizowana jest od 2013r. pod patronatem Instytutu geografii miast i turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Każda edycja olimpiady realizowana jest pod innym hasłem przewodnim.

Rok 2013 I Olimpiada Wiedzy o Turystyce – „ Turystyka przepis
na sukces. ”

Rok 2014 II Olimpiada Wiedzy o Turystyce – „ Małe też może być piękne -potencjał turystyczny miejsc i obszarów.”

Rok 2015 III Olimpiada Wiedzy o Turystyce – „ Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji. ”

W tym roku IV edycja Olimpiady realizowana pod hasłem „Turystyka – apetyt na region”, ma na celu zwrócenie uwagi na szlaki kulinarne i produkty regionalne jako produkty turystyczne.

Każda Olimpiada Wiedzy o Turystyce składa się z trzech etapów:

I etap – etap szkolny polega na rozwiązaniu testów z zakresu geografii turystycznej i krajoznawstwa. W tym etapie bierze udział dowolna liczba uczniów, z których wyłaniane są 2 najlepsze osoby.

II etap – etap okręgowy. W eliminacjach bierze udział po dwóch przedstawicieli z kilkudziesięciu szkół turystycznych i hotelarskich, znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i ……..

Etap okręgowy polega na rozwiązaniu testu oraz zadania z zakresu organizacji imprez turystycznych.

III etap – etap centralny. Do trzeciego etapu olimpiady kwalifikuje się 30 osób z najlepszymi wynikami ze wszystkich okręgów olimpiady.

Centralny etap olimpiady wiedzy o turystyce rozgrywany jest w ośrodku szkoleniowym Uniwersytetu Łódzkiego w Spale. Wszyscy uczestnicy przystępują do rozwiązania testu z zakresu geografii turystycznej oraz organizacji imprez turystycznych. Następnie każdy zawodnik przedstawia przygotowaną przez siebie prezentacje multimedialną nawiązującą do tematu przewodniego olimpiady. Do ścisłego finału kwalifikuje się 15 zawodników. Osoby te uzyskują tytuł finalisty Olimpiady. Finaliści realizują zadanie polegające na zaprogramowaniu wycieczki uwzględniając preferencję zamawiającego. Praca z planem miasta, przewodnikiem turystycznym i informatorami przygotowanymi przez organizatorów

także w językach obcych jest dużym wyzwaniem dla zawodników. Uczniowie wykorzystując techniki prezentacji i sprzedaży produktu przedstawiają przed jury swoją propozycję co pozwala na wyłonienie najlepszych zawodników.

Nasza szkoła po raz kolejny będzie organizatorem etapu okręgowego dla 22 zakwalifikowanych osób.

Nasi uczniowie uzyskiwali wysokie wyniki i kwalifikowali się do centralnego etapu OWOT. W I olimpiadzie do etapu centralnego zakwalifikowała się Michalina Kantecka z klasy IV Technikum Hotelarskiego, a w zeszłym roku do 3 etapu (centralnego) olimpiady dostała się Magdalena Milczyńska z klasy III Technikum Hotelarskiego uzyskując tym samym indeks na wybrany kierunek Wydziału Geograficznego na Uniwersytecie Łódzkim.

W V Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce organizowanej przez InstytutGeografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiegowzięło udział prawie 3 tysiące uczniów ze 134 szkół ponadgimnazjalnych,zawodowych i ogólnokształcących z całego kraju. Do etapu centralnego z ZSHG wGdyni zakwalifikowała się uczennica klasy 2 TOT Paulina Rutkowska. Tematprzewodni edycji brzmiał: „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”. Finałzawodów odbył się w dniach 4 – 7 kwietnia w Łodzi i Spale.

Uroczysteotwarcie etapu centralnego zorganizowano 4 kwietnia w nowej auli im. prof.Stanisława Liszewskiego na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.Uczestników powitał przewodniczący Komitetu Głównego OWoT prof. BogdanWłodarczyk, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Z finalistami spotkali siętakże przedstawiciele samorządu terytorialnego województwa, miasta Łodzi iościennych powiatów, Łódzki Kurator Oświaty oraz przedstawiciele stowarzyszeń iorganizacji działających na rzecz edukacji.

Wpierwszej części etapu centralnego uczniowie rozwiązywali test orazprzedstawiali prezentacje multimedialne poświęcone turystyce folklorystycznej. Paulina Rutkowska uzyskała w nim 60,57 punktów, co ostatecznie nie pozwoliło jej nauczestnictwo w ścisłym finale Olimpiady.

Wszyscyuczestnicy V Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 4-7 kwietnia 2018 roku mielizapewnione liczne atrakcje jak zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki EC 1 wŁodzi, wybranych zabytków Łodzi, Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, udziałw warsztatach rękodzielniczych w Skansenie Rzeki Pilicy „Od ziarenka…” orazwarsztatach folklorystycznych z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich zKomornik k/Wolborza, a także zajęcia rekreacyjne w parku linowym w Spale.

OlimpiadaWiedzy o Turystyce została wpisana na listę olimpiad Ministerstwa EdukacjiNarodowej, co oznacza, że finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnejegzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej.Finaliści i Laureaci Olimpiady decyzją senatów wyższych uczelni mogą byćprzyjmowani na studia wyższe z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Więcej info na stronie: http://www.turyzm.edu.pl/olimpiada.php

Paulina Mikuła laureatką VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce

W dniach 3.04 – 6.04.2019 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego ZHP w Załęczu Wielkim odbył się etap centralny VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

W finale uczestniczyło 30 najlepszych uczniów z całego kraju, którzy zostali wyłonieni w trakcie zmagań w eliminacjach okręgowych. Etap centralny Olimpiady podzielony został na 2 części. Pierwsza z nich składała się z dwóch etapów. Jako pierwszy został przeprowadzony test obejmujący treści i umiejętności z zakresu geografii, obsługi ruchu turystycznego oraz tematyki przewodniej Olimpiady. Etap drugi polegał na zaprezentowaniu swojego projektu zagospodarowania wybranego obszaru związanego z tematyką przewodnią Olimpiady – „Turystyka przyrodnicza”.

Komitet Główny Olimpiady, po podsumowaniu i ocenie prac I i II etapu wyłonił 15 laureatów Olimpiady. Wśród nich znalazła się uczennica Naszej Szkoły – Paulina Mikuła z klasy III TOT, która przystąpiła do zmagań finałowych. Finał etapu centralnego polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu, w oparciu o dostępne materiały kartograficzne, programu dwudniowej wycieczki po Kotlinie kłodzkiej i okolicach po czeskiej stronie.

Z satysfakcją informujemy, że Paulina, w ostatecznej rywalizacji VI OWoT zajęła 9 miejsce w kraju. Przygotowana została przez Karolinę Bieszk- Sałańską i Agnieszkę Dutkiewicz.


Olipiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu

1.Cel olimpiady

 • Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia
 • Upowszechnianie wzorów racjonalnego żywienia i promocja zdrowia
 • Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego
 • Konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół
 • Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami

2.Warunki uczestnictwa

Zawody są trójstopniowe.

Etap I – szkolny – zawody I stopnia.

Etap II – okręgowy – zawody II stopnia.

Etap III – centralny – zawody III stopnia.

W I etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, spośród których wyłaniani są dwaj reprezentanci do II etapu, którzy uzyskali z testu szkolnego 80 % punktów możliwych do zdobycia.

Eliminacje okręgowe polegają na rozwiązaniu testu, na który składają się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia.

Eliminacje centralne składają się z dwuetapowej części pisemnej . Pierwszy etap części pisemnej obejmuje rozwiązanie testu, na który składają się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia .Drugi etap części pisemnej polega na opracowaniu projektu związanego z produkcją gastronomiczną, planowaniem i oceną żywienia oraz/lub obsługą konsumenta.

3.Osiągnięcia uczniów ZSHG.

Dnia 12.01.2018 odbyły się eliminacje do XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Tczewie.

Tematyka wiodąca: Warzywa i owoce. Przetwórstwo i rolaw żywieniu człowieka.

W drugim etapie Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu iŻywności uczniowie ZSHG uzyskali następujące wyniki:

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Łączna ilość punktów

Miejsce w klasyfikacji

1.

Szymon Dampc

4 TGA

61

7

2.

Ewelina Wrębiak

2 TGA

39

23

Minimalna liczba punktów decydująca o wpisaniu na listę kandydatów do XXII etapu centralnego to 63.

Ucznió wdo olimpiady przygotowała B. Chwyć oraz A.Jowsa.


Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Miejsce

Opiekun

XXI Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Rok szkolny 2016/2017

Temat: „Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu”

1.

Agnieszka Kazubowska

IV TGb

8

Beata Chwyć

2.

Julia Nowacka

II TGc

37

XX Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Rok szkolny 2015/2016

Temat: „Ewolucja na talerzu”

1.

Agnieszka Kazubowska

III TGb

22

Beata Chwyć

Ewa Rabenda-Kmita

2.

Szymon Dampc

II TGa

23

XIX Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Rok szkolny 2014/2015

Temat: „Bezpieczeństwo żywności i żywienia”

1.

Maciej Baran

IV TK

49

Ewa Rabenda-Kmita

XVIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Rok szkolny 2013/2014

Temat: „Żywienie u progu i schyłku życia”

1.

Dominika Krause

IV TGa

17

Magdalena Chudy

2.

Aleksandra Samek

III TK

29

XVII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Rok szkolny 2012/2013

Temat: „Żywność tradycyjna i kuchnie narodowe”

1.

Magdalena Witkowska

II TG

24

Magdalena Chudy

2.

Aleksandra Samek

II TK

25

XVI Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Rok szkolny 2011/2012

Temat: „Normy i zalecenia żywieniowe a marketing żywności”

1.

Beata Słomkowska


25

Aleksandra Majkowska

2.

Marta Niedziałkowska


30

Wojewódzki Konkurs Nakrywania Stołów

V Wojewódzki Konkurs Nakrywania Stołów

"Jubileusz" 3. 04. 2019

Jubileuszowa,V edycja Wojewódzkiego Konkursu Nakrywania Stołów za nami.

Mały Jubileusz cieszył się dużym zainteresowaniemuczniów. Własną interpretację tematu przewodniego przedstawiło 17 dwuosobowychzespołów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne województwa pomorskiego oprofilu gastronomicznym i hotelarskim z: Kłanina, Rusocina, Rumi, Sierakowic,Somonina, Tczewa, Wejherowa, Władysławowa i Gdyni.

Uczestnicywykazali się niezwykłą kreatywnością, pomysłowością i wysublimowanym wyczuciempiękna.

Przygotowano nakrycia stołu z różnych jubileuszy:urodzin dziecka, rocznicy powstania firmy, spotkania koleżeńskiego po latach,rocznicy ślubu (papierowej, drewnianej, koronkowej, srebrnej, złotej). Było nambardzo przyjemnie, gdyż kilka ekip uhonorowało pięciolecie naszego konkursu.

Na stołach pojawiły się elementy występujące wstylach: rustykalnym, glamour, industrialnym i hampton. Sięgnięto też po design latsiedemdziesiątych.

Jury, składające się z przedstawicielitrójmiejskich hoteli, oceniając efekty zmagań uczniów, doceniając inwencję twórczą autorów, po długichobradach postanowiło przyznać następującenagrody:

GRANDPRIX - nagrodaspecjalna przedstawicieli trójmiejskich pracodawców, związanych z gastronomią ihotelarstwem.

Julia Szultka, Dominika Prena - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Opiekun mgr Małgorzata Chobot

Imiejsce: Urszula Labuda, Martyna Pobłocka - Zespół SzkółPonadgimnazjalnych wSierakowicach. Opiekun mgr Małgorzata Chobot

II miejsce: MagdalenaDrawska, Julia Mogilska - Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. JanuszaSt. Pasierba w Tczewie . Opiekun mgr BarbaraAntoniuk.

III miejsce: Angelika Wyrwał, SebastianMischke -Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiegow Rumi. Opiekun mgr Małgorzata Więcek.

Zmagania konkursowe przyczyniły się dopogłębienia i aktualizacji umiejętności zawodowych związanych ze sztukąnakrycia stołu, kształtowania umiejętności organizacji pracy w zespole,nawiązania współpracy pomiędzy szkołami oraz integracji środowiska szkolnego zinstytucjami współpracującymi ze szkołą.

Uczestnikom,ich Opiekunom serdecznie dziękujemy i gratulujemy świetnych pomysłów !

Organizatorzy dziękują sponsorom konkursu: Prezydentowi Miasta GdyniWojciechowi Szczurkowi, przedstawicielom trójmiejskich hoteli: Courtyard by MarriottWaterfront Gdynia,

Hotel Hilton Gdańsk,Hotel Mercure Gdynia Centrum, Hotel Marriott Resort & SPA Sopot, HotelSofitel Grand Sopot, Hotel Sheraton Sopot, Hotel Kuracyjny Gdynia, WyższejSzkole Bankowej w Gdańsku za wsparcie i pomoc w organizacji V Wojewódzkiego Konkursu Nakrywania Stołów.


Organizatorzy:Anna Pobłocka, Ewa Cielemęcka

IV Wojewódzki Konkurs Nakrywania Stołów

"Stół porą roku malowany"

18. 04. 2018r.


Czwarta edycja Wojewódzkiego Konkursu NakrywaniaStołów za nami. To zaszczyt i ogromnaprzyjemność gościć jego uczestników po raz kolejny w progach Zespołu SzkółHotelarsko - Gastronomicznych w Gdyn

Wkonkursie wzięło udział 12 dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalnewojewództwa pomorskiego o profilu gastronomicznym i hotelarskim z: Rusocina,Rumi, Sierakowic, Somonina, Wejherowa i Gdyni.

Byliśmy przekonani, że paleta barw i nastrojówzwiązana z porami roku, pozwoli uczniom właściwe zinterpretować temat wiodący" Stół porą roku malowany" i bez problemu powiązać aranżację nakryciastołu oraz kartę menu z wiosną, latem, jesienią lub zimą.

Podczasprzygotowań do konkursu uczniowie mogli czerpać inspiracje nie tylko zezdobytych już doświadczeń zawodowych, ale i ze sztuki, zwłaszcza malarstwa orazz obserwacji natury.

Tradycyjnie oczekiwaliśmy na oryginalne, aczkolwiekzgodne z zasadami podejście do tematu przewodniego i po raz kolejny efektkońcowy oglądaliśmy z podziwem i przyjemnością.

Poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy.Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem,

z polotem, dobrym wyczuciem stylu i z uwzględnieniemwalorów estetycznych przygotowali autorskie aranżacje stołów.

Juryskładające się z przedstawicieli trójmiejskich hoteli oceniające efekty zmagań uczniów, doceniając wkład własny w przygotowania, po długichobradach postanowiło przyznaćnastępujące nagrody:

GRANDPRIX - nagrodaspecjalna przedstawicieli trójmiejskichpracodawców, związanych z gastronomią ihotelarstwem

 • Natalia Kozera, Karolina Stanka - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie. Opiekun mgr Elżbieta Grabkowska.

I miejsce: Weronika Samol, Agnieszka Setzke - ZespółSzkół Hotelarsko- Gastronomicznych wGdyni. Opiekun mgr Maria Dawidczyk.

II miejsce: Weronika Labuda, Agata Reclaf - ZespółSzkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Opiekun mgr Małgorzata Chobot III miejsce: Julia Nowacka, OliwiaZielińska - Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. Opiekunmgr Magdalena Chudy.

WojewódzkiKonkurs Nakrywania Stołów jest świetną okazją do: integracji środowisk szkolnych,wymiany doświadczeń, pracy w zespole, komunikowania się i poznania zasadrywalizacji. To też możliwośćzaprezentowania własnych dokonań przed potencjalnympracodawcą i większym szerszą publicznością.

Uczestnikom,ich Opiekunom serdecznie dziękujemy i gratulujemy świetnych pomysłów

Organizatorzydziękują sponsorom konkursu:Prezydentowi Miasta Gdyni Wojciechowi Szczurkowi, przedstawicielomtrójmiejskich hoteli: Courtyard by Marriott Waterfront Gdynia,

Hotel Hilton Gdańsk,Hotel Mercure Gdynia Centrum, HotelMarriott Resort& SPA Sopot,

HotelKuracyjny oraz Carving-Art Paweł Sztenderski za wsparcie i pomocw organizacji IV Wojewódzkiego KonkursuNakrywania Stołów.

Jedną ze sztuk życia jest sposób nakrycia stołu, przy którym spotykamy się z okazji oficjalnych, rodzinnych lub po prostu, aby miło spędzić czas w gronie znajomych, przyjaciół.

Aby zachęcić uczniów do pogłębiana wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie zorganizowałyśmy Konkurs Nakrywania Stołów. Pierwszy, szkolny odbył się w 2001 roku, ale już w 2002 roku zaprosiliśmy do uczestnictwa uczniów innych szkół, a w 2015 konkurs zyskał rangę wojewódzkiego.


III Wojewódzki Konkurs Nakrywania Stołów

"Kawa, herbata ...... stół pięknie nakryty"

05.04.2017r.

Już po raz trzeci mieliśmy ogromną przyjemność gościć w naszym Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni uczestników Wojewódzkiego Konkursu Nakrywania Stołów.

Tym razem postanowiliśmy zachęcić uczestników do autorskiego nakrycia stolików w kawiarni, proponując temat przewodni "Kawa, herbata ...... stół pięknie nakryty".

Byliśmy przekonani, że wiosna w pełnym rozkwicie daje duże możliwości w przygotowaniu aranżacji stołu i zachęci do poszukiwań niekonwencjonalnych rozwiązań zachowując jednocześnie zasady obowiązujące w nakryciu czy karcie menu.

W konkursie wzięło udział 14 dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły województwa pomorskiego o profilu gastronomiczno-hotelarskim z: Kłanina, Rusocina, Rumi, Sierakowic, Tczewa, Wejherowa, Gdańska i Gdyni.

Uczestnicy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i doskonale poradzili sobie z przygotowaniem stolików w kawiarni. Zaskoczyli pomysłowością, kreatywnością i umiejętnością łączenia poszczególnych elementów wpływających na efekt końcowy.

Sala konkursowa nie tylko rozkwitła i zapachniała wszystkimi urokami wiosny, ale też zamieniła się

w eleganckie kawiarenki, w których każdy z wielką przyjemnością chciałby delektować się napojami

z tematu przewodniego.

Jury składające się z przedstawicieli trójmiejskich hoteli oceniające efekty zmagań uczniów, po długich obradach postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

GRAND PRIX

 • Agata Reclaf, Weronika Labuda Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, opiekun mgr Małgorzata Chobot.

wyróżnienia:

 • Monika Brożek, Katarzyna Goczkowska Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie, opiekun mgr Elżbieta Grabkowska, za menu.
 • Julia Kąkol, Martyna Koralewska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, opiekun mgr Małgorzata Więcek, za aranżację.
 • Paulina Cegiełka, Maria Hammerl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, opiekun mgr Małgorzata Więcek, za aranżację.
 • Agata Sulima, Patrycja Stachowicz Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, opiekun mgr Barbara Antoniuk, za artyzm i oryginalność.
 • Magda Pionk, Paulina Grzenkowicz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, opiekun mgr Ewelina Ciereszko, za aranżację.
 • Mateusz Woroniecki, Błażej Wiczkowski Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, opiekun mgr Maria Dawidczyk, za estetykę.
 • Klaudia Littwin, Alicja Orzeł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie, opiekun mgr Ewelina Pilc Bojke, za zgodność z tematem.
 • Mariola Lemke, Wioleta Piotrzkowska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie, opiekun mgr Ewelina Pilc Bojke, za zgodność z tematem.
 • Karolina Klepacz, Wiktoria Czapiewska Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie, opiekun mgr Elżbieta Grabkowska, za zgodność z tematem.
 • Kamila Markowska, Marzena Hinca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, opiekun mgr Małgorzata Chobot, za zgodność z tematem.
 • Monika Blaszkowska, Martyna Grzelak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, opiekun mgr Ewelina Ciereszko, za zgodność z tematem.
 • Marlena Bulińska, Paweł Blejder Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku,opiekun mgr Anna Bielecka-Ziuzia, za zgodność z tematem.
 • Dominika Tarajda, Wiktoria Adamczyk Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, opiekun mgr Anna Fawre, za zgodność z tematem.

Wojewódzki Konkurs Nakrywania Stołów to nie tylko zmagania, emocje, kreowanie ciekawych rozwiązań, ale wyjątkowa atmosfera integrująca uczniów szkół zawodowych. To również okazja do prezentowania własnych umiejętności w środowisku lokalnym i przed potencjalnym pracodawcą.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy świetnych pomysłów zapraszając za rok na kolejną edycję konkursu.

Organizatorzy dziękują sponsorom konkursu: Wiceprezydentowi Miasta Gdyni Bartoszowi Bartoszewiczowi, przedstawicielom trójmiejskich hoteli: Courtyard by Marriott Waterfront Gdynia, Hotel Hilton Gdańsk, Hotel Mercure Gdynia Centrum, Sofitel Grand Hotel Sopot, Sheraton Hotel Sopot, Hotel Kuracyjny, Hotel Różany Gaj, Hotel Nadmorski oraz Firmie OCEANIC S.A. za wsparcie i pomoc w organizacji III Wojewódzkiego Konkursu Nakrywania Stołów.


II Wojewódzki Konkurs Nakrywania Stołów

„Wielkanoc w Gdyni mieście z morza i marzeń”

15.03.2016r.

Za nami II Wojewódzki Konkurs Nakrywania Stołów organizowany przez ZSHG, który

tym razem odbył się w gościnnych progach Centrum Konferencyjnego PPNT.

Temat przewodni „Wielkanoc w Gdyni mieście z morza i marzeń” znakomicie nawiązywał do jubileuszu 90-lecia nadania praw miejskich Gdyni.

Każdy z uczestniczących zespołów miał za zadanie przygotować aranżację stołu wielkanocnego z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych, artystycznych, sportowych związanych z miastem .

W konkursie wzięło udział 13 dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły województwa pomorskiego o profilu gastronomiczno-hotelarskim z: Kłanina, Pucka, Rumi, Sierakowic, Tczewa, Wejherowa, Gdyni.

Uczestnicy wykazali się niebywałą znajomością sztuki, jaką z całą pewnością jest nakrywanie stołu, kreatywnością, zaangażowaniem i umiejętnością eksponowania tematu przewodniego.

Uczniowie w ciekawych aranżacjach połączyli Wielkanoc z tematyką morską, a jedna grupa z Gdyńskim Festiwalem Filmowym.

Jury składające się z przedstawicieli trójmiejskich hoteli oraz artystki plastyk z Gdyni oceniające efekty zmagań uczniów po długich obradach postanowiło nie przyznać GRAND PRIX, a wyróżnić:

Martyna Hochszulc , Michalina Reszka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Kłaninie, opiekun Pani Ewelina Pilc Bojke - za estetykę

Weronika Byczkowska, Daria Mielewczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Kłaninie, opiekun Pani Ewelina Pilc Bojke - za aranżację

Eliza Groenwald, Małgorzata Itrych z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, opiekun Pani Anna Zwierska- Dampc - za estetykę

Natalia Wilczewska, Bernadeta Perszon z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, opiekun Pani Anna Zwierska- Dampc - za estetykę

Emilia Klechowicz, Aneta Toruńczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, opiekun Pani Małgorzata Więcek - za zgodność z tematem

Julia Kąkol, Martyna Koralewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, opiekun Pani Małgorzata Więcek - za estetykę

Dorota Kartuszyńska, Alicja Krupińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, opiekun Pani Barbara Antoniuk - za artyzm i oryginalność

Kamila Markowska, Marzena Hinca z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, opiekun Pani Małgorzata Chobot - za estetykę

Agata Reclaf, Weronika Labuda z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, opiekun Pani Małgorzata Chobot - za zgodność z tematem

Martyna Grzelak , Weronika Troć z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, opiekun Pani Ewelina Ciereszko - za zgodność z tematem

Adrianna Jaklińska, Agata Grota z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, opiekun Pani Ewelina Ciereszko - za estetykę

Julia Nowacka, Błażej Wiczkowski z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, opiekun Pani Maria Dawidczyk - za artyzm i oryginalność

Karolina Szałek, Sylwia Jasińska z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, opiekun Pani Beata Chwyć - za aranżację

Konkurs nakrywania stołów jest doskonałą okazją do integracji środowisk szkolnych, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych, daje możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed potencjalnym pracodawcą i w środowisku lokalnym.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych pomysłów i zapraszamy na kolejne edycje zmagań konkursowych.

Organizatorzy dziękują sponsorom konkursu: Wiceprezydentowi Miasta Gdyni Bartoszowi Bartoszewiczowi, Centrum Nauki EXPERYMENT oraz przedstawicielom trójmiejskich hoteli: Hilton Hotel Gdańsk, Hotel Mercure Gdańsk, Hotel Sofitel Grand Sopot, Sheraton Sopot Hotel za wsparcie i pomoc w organizacji II Wojewódzkiego Konkursu Nakrywania Stołów.

I Wojewódzki Konkurs Nakrywania Stołów

„Wielkanoc na Pomorzu oczami artysty”

20.03.2015

W dniu 20.03.2015 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni odbyła się

I edycja „ Wojewódzkiego Konkursu Nakrywania Stołów”.

Tematem wiodącym była „Wielkanoc na Pomorzu oczami artysty”.

Międzyszkolny Konkurs Nakrywania Stołów ma wieloletnią tradycję, odbywa się już od 2001 roku, a od tego roku uzyskał rangę wojewódzkiego.

Celem pierwszej edycji konkursu wojewódzkiej było zachęcenie uczniów do odkrywania dziedzictwa kulturowego Pomorza związanego z nakryciem stołu na Wielkanoc.

Każda z uczestniczących drużyn przedstawiła artystyczną aranżację stołu w powiązaniu

z elementami tradycyjnymi, uwzględniając nakrycie wstępne do zaplanowanego menu wielkanocnego.

W konkursie wzięło udział 14 dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły województwa pomorskiego o profilu gastronomiczno-hotelarskim z: Gdańska, Kłanina, Rumi, Rusocina, Sierakowic, Wejherowa, Władysławowa, Gdyni.

Efekty zmagań uczniów oceniało Jury składające się z przedstawicieli trójmiejskich hoteli oraz artystka plastyk z Gdyni przyznając:

GRAND PRIX dla Kamili Markowskiej i Marzeny Hinca z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, opiekun Pani Małgorzata Chobot.

oraz nagrody w następujących kategoriach:

- aranżacja i estetyka stołu:

 • Monika Wysocka i Monika Fronczak z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie, opiekun Pani Monika Rusak,

- estetyka stołu:

 • Oliwia Przybyła i Magda Marszałkiewicz z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku opiekun: Pani Anna Bielecka-Ziuzia,
 • Barbara Orzeł i Izabela Okrój z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie, opiekun: Pani Ewelina Pilc Bojke,
 • Ewelina Głowienka i Ewelina Treder z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, opiekun Pani Ewelina Ciereszko,

 • Weronika Troć i Magdalena Gajewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, opiekun Mgr Ewelina Ciereszko,

- aranżacja stołu:

 • Martyna Hochszulc i Michalina Reszka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Emilia Klechowicz i Aneta Toruńczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, opiekun Pani Małgorzata Więcek,
 • Paulina Bieszka i Paulina Wyszecka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, opiekun Pani Małgorzata Więcek,
  • -atrakcyjność menu:

im. Stanisława Staszica w Kłaninie, opiekun: Pani Ewelina Pilc Bojke,

 • Paulina Starzomska i Anna Wengelewska z Zespołu Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie, opiekun Pani Elżbieta Grabkowska,
 • Weronika Nowicka i Weronika Sylwester z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie, opiekun Pani Monika Rusak,
 • Ewa Potrykus i Marta Zabrocka z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznychw Gdyni, opiekun Pani Ewa Cielemęcka,

- zgodność z tematem:

 • Anna Piotrowska i Karol Bisha z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznychw Gdyni, opiekun Pani Maria Dawidczyk,
 • Patrycja Krefta i Magdalena Woźniak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, opiekun Pani Małgorzata Chobot,

Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ aranżacje stołów były bardzo ciekawe, uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością, zaangażowaniem i umiejętnie wyeksponowali przewodni temat konkursu.

Konkurs nakrywania stołów jest doskonałą okazją do integracji środowisk szkolnych, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz daje możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed potencjalnym pracodawcą.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych pomysłów i zapraszamy na kolejne edycje zmagań konkursowych.

Organizatorzy dziękują sponsorom konkursu: Prezydentowi Miasta Gdynia oraz trójmiejskim hotelom: Hilton Hotel Gdańsk, Hotel Sofitel Grand Sopot, Sheraton Sopot Hotel za wsparcie finansowe i nagrody rzeczowe, od których również zależy powodzenie konkursu.


XI Międzyszkolnego Konkursu Nakrywania Stołów

„Gość z kraju Unii Europejskiej przy polskim, wielkanocnym stole”

09.04.2014

W dniu 09.04.2014 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni odbyła się XI edycja „ Międzyszkolnego Konkursu Nakrywania Stołów”.

Ponieważ w bieżącym roku przypada 10-ta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej temat wiodący konkursu to: „Gość z kraju Unii Europejskiej przy polskim, wielkanocnym stole”.

Zadaniem każdej z uczestniczących drużyn było przygotowanie aranżacji stołu z nakryciem wstępnym do zaplanowanego menu uwzględniającego polskie potrawy i przynajmniej jedną potrawę charakteryzującą ojczyznę Gościa.

W konkursie wzięło udział 10 dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły województwa pomorskiego o profilu gastronomiczno-hotelarskim.

L.p.

Szkoła

Skład zespołów

Opiekun

1.

Zespół Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich

Gdańsk

 1. Kinga Rybicka
 2. Martyna Górska

Anna Bielecka -Ziuzia

2.

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Lębork

 1. Daria Suchodolska
 2. Natalia Plichta

Bożena Zanewycz

 1. Bogumiła Frąckowiak
 2. Anna Patelczyk

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Rumia

 1. Aneta Toruńczak
 2. Emilia Klechowicz

Magdalena Blok-Krampa

 1. Piotr Wacławski
 2. Przemysław Wasylka

4.

Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Ks. Janusza Pasierba

Tczew

 1. Alicja Krupińska
 2. Ewa Lewandowska

Barbara Antoniuk

5.

Zespół Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Praktycznego

Rusocin

1. Kornelia Flis

2. Justyna Świeboda

Elżbieta Grabkowska

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Sierakowice

1. Karolina Domaszk

2. Kamila Kitowska

Mirosława Cyman

7.

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

Gdynia

 1. Magdalena Ośka
 2. Monika Riebandt

Anna Pobłocka

 1. Anna Piotrowska
 2. Alicja Choińska

Maria Dawidczyk

Sponsorami imprezy byli:

- Prezydent Miasta Gdyni,

- Hotel Hilton Gdańsk,

- Sheraton Sopot Hotel ,

- Hotel Grand Sopot,

Efekty zmagań uczniów oceniało Jury , w składzie:

Przewodnicząca: Pani Magdalena Mucha , Dyrektor Hotelu Hilton

Członkowie: Pani Renata Konarzinska, Zastępca Dyrektora Hotelu Grand Sopot

Pani Joanna Wolny, Hotel Grand Sopot, Pani Żaneta Wlazło, Manager Sheraton Sopot Hotel

Pan Michał Gustyn, Manager Sheraton Sopot Hotel i przyznało po dwie równorzędne nagrody w następujących kategoriach :

- estetyka stołu;

- aranżacja stołu;

- atrakcyjność menu;

- poprawność nakrycia;

- sposób prezentacji;

Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ aranżacje stołów były różnorodne, uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością, zaangażowaniem i umiejętnie wyeksponowali przewodni temat konkursu. Uczniowie w ciekawy sposób prezentowali swoje prace .

Konkurs nakrywania stołów jest doskonałą okazją do integracji środowisk szkolnych, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz daje możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed przyszłym, potencjalnym pracodawcą.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych pomysłów i zapraszamy na kolejne zmagania konkursowe.

Międzyszkolny Konkurs Nakrywania Stołów

„IMPROSTYL na wiosennym stole” już za nami

20.03.2012 r.

W dniu 20.03.2012 roku w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Nakrywania Stołów, którego motywem przewodnim był „Improstyl na wiosennym stole”.

Wzięło w nim udział 7 dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły o profilu gastronomiczno-hotelarskim: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie, Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie i Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni.

Sponsorem imprezy był: Prezydent Miasta Gdyni, który ufundował dla każdego uczestnika nagrody rzeczowe.

Nakrycie i dekorację stołów oceniało czteroosobowe Jury.

Kryteria oceny to przede wszystkim: dobór potraw i napojów w menu, poprawność nakrycia, kreatywność w doborze elementów dekoracyjnych i ogólne wrażenie estetyczne.

Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ aranżacje stołów były różnorodne. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością w nakrywaniu i nie mieli problemów z nowatorskim podejściem do nakrycia podstawowego, które jest wymagane w technice zwanej improstyl.

Jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce:

Izabela Lubocka

Marta Kotłowska

z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni,

Opiekun mgr Ewa Cielemęcka

II miejsce:

Dorota Ebertowska

Beata Cholka

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

Opiekun mgr Violetta Ginter

III miejsce:

Karolina Guzicka

Magdalena Jung

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie

Opiekun mgr Ewelina Pilc-Bojke

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych pomysłów i zapraszamy na kolejne zmagania konkursowe.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie

Początkowo był to konkurs szkolny, od roku szkolnego 2011/2012 konkurs międzyszkolny, a od roku szkolnego 2014/2015 wojewódzki.

Tematem konkursu jest geografia i turystyka województwa pomorskiego,
a w szczególności: położenie geograficzne, rzeźba terenu, wody, klimat, gleby, roślinność, ochrona przyrody, najważniejsze obiekty turystyczne, gospodarka regionu.

Cele konkursu

Konkurs składa się z dwóch części: I część – eliminacje szkolne, II część – finał międzyszkolny. Eliminacje szkolne odbywają się we wszystkich zgłoszonych do konkursu szkołach ponadgimnazjalnych. W eliminacjach mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas, niezależnie od profilu szkoły. Eliminacje składają się z pisemnego testu z zakresu geografii i wiedzy o regionie, przesłanego przez Organizatora do szkół biorących udział w konkursie. Test składa się z 45 pytań. Uczeń może zdobyć maksymalnie 45 punktów. Czas trwania testu wynosi 45 minut. Do kolejnego etapu przechodzi 1 uczeń ze szkoły
z najwyższą liczbą punktów z testu. W przypadku tej samej liczby punktów szkoła przeprowadza dogrywkę w formie ustnej. Pytania do dogrywki przygotowuje Organizator. Do finału kwalifikuje się 10 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. Zadaniem finalistów jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wybranego miejsca w województwie pomorskim. Uczestnicy konkursu, przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego, przedstawiają swoje prace w ZSHG w Gdyni. Przed prezentacją finaliści rozwiązują test wiedzy o województwie pomorskim. Test składa się z 20 pytań.
Czas trwania testu wynosi 20 minut.

W finale można uzyskać punkty za:

 • Test wiedzy o województwie pomorskim - od 0 do 20 punktów
 • Prezentację multimedialną – od 0 do 6 punktów za poszczególne elementy:
  • oryginalność tematu
  • poprawność merytoryczna
  • sposób przedstawienia prezentacji multimedialnej
  • poprawność wykonania prezentacji multimedialnej
  • prezentacja ucznia

Zwycięzcami Konkursu „Wiedza o Regionie” zostają uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów przyznanych przez niezależną Komisję Konkursową. Nagrodzone zostają trzy pierwsze miejsca.

12 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni odbył się finał V Wojewódzkiego Konkursu „Wiedza o regionie” .Patronat honorowy sprawował Pomorski Kurator Oświaty, Polska Izba Turystyki w Gdańsku, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Gdynia oraz Prezydent Miasta Gdyni.Konkurs został objęty patronatem naukowym Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. W finale konkursu udział wzięło 8 z 10 zakwalifikowanych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego.

Podczas finału uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o województwie pomorskim, a następnie przedstawiali w formie prezentacji multimedialnej wybrane miejsce w regionie.

Uczestników konkursu oceniało niezależne jury w składzie:

Przewodniczący:doc.drMariola Łuczak – rektor Wyższej Szkoły Turystki i Hotelarstwa w Gdańsku

Członkowie :p. Andrzej Busler - prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oddział Gdynia

p. Bogdan Donke - prezes Polskiej Izby Turystyki w Gdańsku

p. Zenon Roda - radny Miasta Gdynia

Spośród 8 finalistów jury wyłoniło 3 laureatów:

I miejsce – Dawid Miotk z Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni

II miejsce – Marzena Krapkowska z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami

Dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego w Kartuzach

III miejsce - Szymon Reinke z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie

Laureatom gratulujemy!

http://www.kaszubi.pl/o/gdynia/komunikat?id=3265

Sponsorami nagród w konkursie byli: Urząd Miasta Gdyni, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdynia, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Polska Izba Turystyki w Gdańsku, Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni oraz Księgarnia Kaszubsko - Pomorska CZEC.

Uczestników konkursu oceniało niezależne jury w składzie:

Przewodniczący:

dr Marcin Pasek – dziekan Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie

Członkowie:

Jolanta Głodowska – nauczyciel historii i języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni

Marek Rusztyn – właściciel firmy MARK. Produkcja odzieży szkolnej
i korporacyjnej, absolwent Akademii Morskiej w Gdyni

Dawid Ochab – właściciel firmy DAOB – projektowanie stron www

Konkurs objęty został także patronatem naukowym Europejskiej Szkoły Wyższej
w Sopocie oraz patronatem honorowym Polskiej Izby Turystyki w Gdańsku.

Szkoła uzyskała zgodę marszałka województwa pana Mieczysława Struka na używanie
w materiałach promocyjnych konkursu herbu województwa pomorskiego – gryfa pomorskiego.

Na konkurs zaproszeni zostali przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzorującego, przedstawiciele ESW w Sopocie, Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk, prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział Gdynia –
pan Andrzej Busler, pani poseł Teresa Hoppe.

Sponsorami nagród byli: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Gdyni, Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Gdynia, Biuro Poselskie pani poseł Teresy Hoppe.

Informacja o konkursie została przekazana do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim drogą elektroniczną. Szkoły zakwalifikowane do finału otrzymały specjalne zaproszenia na konkurs oraz szczegółowy program imprezy. Na terenie szkoły rozwieszono plakaty informujące o konkursie.

Informacje o konkursie zostały przesłane do Ratusza oraz na portal trójmiasto.pl. Sprawozdanie wraz ze zdjęciami zamieszczono na stronie internetowej szkoły.

Część nagród miała na celu promowanie naszego regionu (kubki, smycze, podkładki, zakładki do książek ze wzorami kaszubskimi). Publiczność konkursu stanowili uczniowie klas pierwszych ZSHG. Mieli oni możliwość poznania ciekawych i często nieznanych zakątków województwa pomorskiego.

Ważnym elementem konkursu było przygotowanie płyty z prezentacjami uczestników. Każdy finalista otrzymał taką płytę.

Lista uczestników finału I Międzyszkolnego Konkursu „Wiedzy o Rergionie”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

SZKOŁA

OPIEKUN

Michał Szkutnik

XIV Liceum Ogólnokształcące
w Gdańsku

Alicja Rosiak

Mateusz Grzelak

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

Monika Szymula

Karol Gołąbek

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Wiesława Krysztofowicz

Iwona Peplińska

Patrycja Deja

Zespół Szkół Morskich w Gdańsku

Wioletta Lis

Anna Sowińska

XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Daniel Łumianek

Agnieszka Krause

Zespół Szkół Usługowych w Gdyni

Ewa Stasiak

Marta Czerwionke

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

Katarzyna Stawicka

Michalina Kantecka

ZSHG


Zwycięzcą konkursu została uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wejherowie - Marta Czerwionke. Drugie miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni - Michalina Kantecka. Natomiast na trzeciej pozycji znalazła się uczennica XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku - Anna Sowińska.

W roku 2013/14 odbył się II Międzyszkolny Konkursu „Wiedzy o Regionie”.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do Finału
II Międzyszkolnego Konkursu „Wiedza o Regionie”

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Szkoła

Opiekun

1.

Balbina Makurat

Państwowe Szkoły Budownictwa
w Gdańsku

Maria Góralska

2.

Magdalena Sikora

Zespół Szkół Morskich w Gdańsku

Wioletta Lis

3.

Mateusz Bańka

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku

Ewa Laskowska

4.

Aneta Toruńczak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi

Barbara Smolarek

5.

Grzegorz Talar

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Wiesława Krzysztowicz

6.

Michalina Kantecka

Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni


7.

Maciej Kolmetz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Rzucewie

Piotr Widerski

8.

Sebastian Kmiecik

Zespół Szkół Usługowych w Gdyni

Ewa Stasiak

9.

Rafał Malewski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

Katarzyna Stawicka

10.

Patryk Przybylski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Grażyna Górak

Zwycięzcą konkursu została uczennica Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku – Balbina Makurat. Drugie miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku – Mateusz Bańka. Natomiast na trzeciej pozycji znalazła się uczennica Zespółu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni – Michalina Kantecka.

W roku szkolnym 2014/15 odbył się I Wojewódzki Konkurs „Wiedza o Regionie” pod naukowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do Finału
I Wojewódzkiego Konkursu „Wiedza o Regionie”

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Szkoła

Opiekun

1.

Patrycja Rawdanowicz

Zespół Szkół Morskich
w Gdańsku

Joanna Wieczorek

2.

Karol Kaczorowski

Zespół Szkół
Chłodniczych i Elektronicznych
w Gdyni

Teresa Guzek

3.

Kamil Zabłoński

Zespół Szkół
Hotelarsko – Gastronomicznych
w Gdyni

Katarzyna Kaprocka-Gral

4.

Bartłomiej Graj

Zespół Szkół
Administracyjno – Ekonomicznych
w Gdyni

Karolina
Bieszk-Sałańska

5.

Patrycja Plata

IX Liceum Ogólnokształcące
w Gdyni

Wiesława Krysztofowicz

6.

Karolina Perzyńska

Zespół Szkół Usługowych
w Gdyni

Ewa Stasiak

7.

Brygida Lange

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3
w Wejherowie

Anna Kunz

8.

Aleksander Ekiert

Zespół Szkół
Gastronomiczno – Hotelarskich
w Gdańsku

Ewa Laskowska

I miejsce zajęła Brygida Lange z Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie,

II miejsce zajął Aleksander Ekiert z Zespółu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Gdańsku,

III miejsce zajęła Karolina Perzyńska z Zespółu Szkół Usługowych w Gdyni.

W roku szkolnym 2015/16 odbył się II Wojewódzki Konkurs „Wiedza o Regionie” pod naukowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty

Lista uczestników:

Jędrzej Barzowski ze Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” w Gdańsku

Adrian Gojtowski z Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku

Marta Kędra z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku

Natalia Kleinschmidt z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku

Karolina Kowalska z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni

Barbara Machalińska z Technikum TEB Edukacja w Gdyni

Jakub Meyer z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

Karolina Miotke z Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni

Marta Lidzbarska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie

Tomasz Netz z Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni

Laureaci:

I miejsce Balbina Makurat z Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku
II miejsce Magdalena Milczyńska z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
III miejsce Natalia Kleinschmidt z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku


Dnia 11 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni odbyła się czwarta edycja Wojewódzkiego Konkursu „Wiedza o Regionie”, w której wzięło udział dziewięcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego:

1. Estera Janowska Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie

2. Karol Szarafiński Zespółu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

3. Orina Konicka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie

4. Marta Lidzbarska I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

5. Paweł Prętki Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

6. Natalia Skrzypek II Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi

7. Katarzyna Wesółka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

8. Agata Bida Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie

9.Julia Wycichowska Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Po sprawdzeniu testu wiedzy o województwie pomorskim i zapoznaniu się z prezentacjami multimedialnymi zaprezentowanymi przez uczestników konkursu , jury w składzie:

Przewodniczący: doc. dr Mariola Łuczak - Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Członkowie:

p. Celina Kłodzińska - nauczyciel języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Gdynip. Andrzej Busler - prezes gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiegop. Dawid Ochab - projektant stron internetowyc

przyznało:

I miejsce: Marta Lidzbarska I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie,


II miejsce: Katarzyna Wesółka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,

III miejsce: Karol Szarafiński z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku.

Wojewódzki Konkurs Gastronowmiczny

„Tylko jedząc doskonałe potrawy, jesteś w stanie takie przygotować”.
Jiro Ono, japoński mistrz sushi

Aby zachęcić uczniów do pogłębiana wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie zorganizowałyśmy Konkurs Gastronomiczny. Pierwszy, szkolny odbył się w 2012 roku „Wiosna na talerzu”, od 2015 roku zaprosiliśmy do uczestnictwa uczniów innych szkół jako konkurs międzyszkolny , a w 2016 konkurs zyskał rangę wojewódzkiego.

Cele główne: pobudzenie i rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów. Prezentacja umiejętności praktycznych w przygotowaniu potraw. Prezentacja swoich umiejętności i łączenia nowoczesności z tradycją w przygotowaniu potraw. Prezentacja swoich umiejętności współpracy i autoprezentacji przed potencjalnym pracodawcą. Nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami o profilu gastronomicznym oraz umożliwienie wymiany umiejętności zawodowych. Porównanie wiedzy i umiejętności uczniów z różnych szkół. Poznanie i kultywowanie tradycji własnego regionu, kraju i innych krajów. Integracja środowisk szkolnych z instytucjami lokalnymi współpracującymi ze szkołą.

Temat poszczególnych edycji konkursu jest dostosowany do terminu konkursu, zainteresowań młodzieży np. Zakąska wegetariańska i deser inspirowany wiosną. Konkurs przebiega jednoetapowo. Szkoły zainteresowane uczestnictwem w konkursie przesyłają zgłoszenie (szkoła może typować po dwa zespoły dwuosobowe) i na ich podstawie są kwalifikowane do finału. W dniu finału uczestnicy mają za zadanie przygotowanie 3 porcji zakąski fit oraz deseru inspirowanego wiosną (3 porcje)- dwie porcje dla jury, druga do prezentacji na stole bankietowym. Jury, oprócz sprawdzenia umiejętności kulinarnych, kreatywności i zdolności technicznych, poprosi o prezentację każdego dania z opracowaną nazwą i techniką wykonania.

II Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

,,Zakąska inspirowana Wielkanocą i deser w barwach biało– czerwonych’’

Dnia 22.06.2018 roku w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni odbył się II Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny ,,Wiosenne inspiracje’’.

Tegoroczny konkurs był o tematyce ,,Zakąska inspirowana Wielkanocą i deser w barwach biało– czerwonych’’. W konkursie brały udział następujące szkoły: Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Gdańsku, Powiatowy Zespół nr.3 w Wejherowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1 w Słupsku, Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie,Powiatowy Zespół Szkół nr.2 w Rumi oraz Zespół Szkół – Hotelarsko Gastronomicznych w Gdyni.

Zespół biorący udział w konkursie składał się z dwóch osób, które miał do przygotowania w ciągu 120 min trzy porcje zakąski oraz trzy porcje deseru.

W składzie jury, które oceniało zmagania uczestników znaleźli się: Jan Kilański Szef kuchni Restauracja,, Neon’’ w Gdyni dawana ,,Główna Osobowa”tegoroczny uczestnik TOP Chef, Jacek Majcherek Szef kuchni Hotel Smart Garnizon, Krzysztof Zdunek Szef kuchni Ban Glob Catering, Grzegorz Marzejon właściciel Kawiarni Sucre natural bakery w Rumi.

Tegoroczny konkurs wojewódzki sponsorowali: Inter Europol – Piekarnia Szwajcarska, OerlemansFoods Polska Sp. z o. o., KK Polska Sp. z o.o. Food & Non-Food Import, Kuchnie Świata S.A., Dajar Sp. z o.o.

W tegorocznym konkursie każdy uczestnik został wyróżniony i otrzymał nagrodę pocieszenia. Jednak na podium znaleźli się:

I miejsce: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku: Malek Aleksandra, Formela Kamila

II miejsce: Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni: Rynio Artur

Riedel Michelle

III miejsce: Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie: Naczk Agnieszka, Boyka Paulina


I Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny

„ Zakąska wegetariańska i deser inspirowany wiosną”

14 kwietnia 2016 roku w ZSHG w Gdyni odbył się I Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny „Zakąska wegetariańska i deser inspirowane wiosną".

Głównymi celami konkursu było pobudzenie i rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów, prezentacja umiejętności praktycznych w przygotowaniu potraw, umiejętność łączenia nowoczesności z tradycją w przygotowaniu potraw, umiejętność współpracy i autoprezentacji, aktywizowanie współpracy międzyszkolnej szkół o profilu gastronomicznym, porównanie wiedzy i umiejętności uczniów z różnych szkół.

W rywalizacji wzięli udział uczniowie z 8 Szkól z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Tczewa, z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościelca, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Rumi, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych z Gdyni, którzy w dwuosobowych zespołach mieli za zadanie przygotować zakąskę i deser inspirowane wiosną.

Naszą szkolę reprezentował zespół w składzie:

Kaczykowska Agata ,Frankiewicz Natalia do konkursu uczniów przygotowywała Pani Bożena Demytruk.

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Pan Krzysztof Stempowski Szef kuchni „Dwie Zmiany‘’ w Sopocie, Pan Jacek Majcherek Szef kuchni restauracji „Crudo” w Sopocie Pan Krzysztof Zdunek członek Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, , Pan Piotr Sawczenko zastępca Szefa kuchni w Hotelu Mistral Sport w Gniewinie przyznało:

I miejsce: Kaczykowska Agata i Frankiewicz Natalia z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych z Gdyni

II miejsce: Formela Kamila i Roelle Radek z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

III miejsce: Białk Wiktoria i Hinca Mateusz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

oraz wyróżnienia dla dwóch szkół:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu dla uczniów Orzechowskiej Jagody i Nowaka Jarosława z Opiekunem Panią Barbarą Nawrocką

Powiatowe Centrum Edukacyjne- z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku dla uczniów Dziemiańczyk Agaty i Mierzwa Agaty z Opiekunem Panią Krystyną Wudniak –Styn.

Znani i lubiani gotują z uczniami


Konkurs kulinarny Znani i lubiani gotują z uczniami” organizowany jest w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych od 2013 roku pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Celem głównym konkursu jest kultywowanie i pogłębianie wiedzy o pomorskiej tradycji kulinarnej stanowiącej dziedzictwo kulinarne Pomorza jak również upowszechnianie w środowisku szkolnym i lokalnym umiejętności kulinarnych uczniów ZSHG jak również łączenie umiejętności, kreatywności i doświadczenia kulinarnego zaproszonych Gości.

Do konkursu zapraszani są przedstawiciele władz miasta Gdyni, uczelni Gdyńskich, pracodawców, a także gdyńskich przedstawicieli kultury.

Zasady konkursu

 • W Konkursie uczestniczą 2-osobowe zespoły, składające się z zaproszonego Gościa i ucznia ZSHG, którego wskaże Komisja konkursowa.
 • Stanowiska konkursowe wyposażone są w stoły produkcyjne, kuchenki gazowe i elektryczne, ogólnodostępny piec konwekcyjno-parowy i drobny sprzęt gastronomiczny.
 • Ekipa kucharska sporządza potrawy zgodnie z tematem edycji (4 porcje: 2 do oceny Jury,
  1 na wystawę, 1 do degustacji przez uczestników)
  .
 • Czas na przygotowanie potraw wynosi 100 minut

Zmagania konkursowe oceniają znani pomorscy kucharze.

https://www.youtube.com/watch?v=Yq0eiM9jvaQ

IV EDYCJA KONKURSU „ZANANI I LUBIANI GOTUJĄ Z UCZNIAMI” 13.04.2016

TEMAT KONKURSU: Kasza i mięso mielone w towarzystwie dodatków skrobiowych, witaminowych, sosów i elementów dekoracyjnych”.

Zaproszeni Goście:

 • p. Krystyna Przyborowska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Gdyni
 • p. Paweł Sztenderski – Właściciel Firmy Carving-Art., Mistrz Polski w Carvingu

2.p. Beata Szadziul – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdynia

3.p. Grażyna Pilarczyk – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji

4.p. Andrzej Busler – Prezes Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego

5.p. Jarosław Marczewski – Dyrektor MAXIMUS Gdynia

6.p. Krzysztof Jaszczak – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gdyni

7.p. Mirosław Czechowski – Prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Gdyni

9.p. Edyta Sieradzka-Zięba – Wiceprzewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Grabówek

10.p. Paweł Szary – przedstawiciel Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gdyni

Uczniowie Technikum Gastronomicznego w Gdyni:


Natalia Frankiewicz

Klasa IV TGa


Krystian Buksza

Klasa IV TGa


Agata Kaczykowska

Klasa IV TGb


Karolina Szałek

Klasa III TGa


Piotr Walkusz

Klasa III TGa


Celina Muża

Klasa III TGa


Kacper Chodnicki

Klasa III TGa


Rafał Romejko

Klasa III TGb


Patryk Alicki

Klasa III TGb


Aleksandra Mielewczyk

Klasa II TG

Efekty zmagań uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:

 • p. Krzysztof Szulborski – Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich
 • p. Jacek Zięba - Przedstawiciel Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica”

2.p. Andrzej Ławniczak- Sekretarz Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, Pomorska Akademia Kulinarna

3.p. Zdzisław Senwicki – Właściciel Baru „U Senwickich”

Zmaganiom uczestników konkursu przyglądał się Pan Bartosz Bartosiewicz Wiceprezydent Miasta Gdyni.

W czasie oczekiwania na wyniki zaproszeni Goście obejrzeli pokaz barmański z napojów bezalkoholowych, przygotowany przez Pana Ryszarda Matusiaka – Mistrza Barmaństwa.

Jury oceniło wykonane prace przyznając:

I MIEJSCE zespołowi w składzie: p. Paweł Szary i uczennica Natalia Frankiewicz

II MIEJSCE zespołowi w składzie: p. Krzysztof Jaszczak i uczennica Agata Kaczykowska

III MIEJSCE zespołowi w składzie: p. Edyta Sieradzka-Zięba i Uczeń Kacper Chodnicki

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami.

Sponsorami nagród byli: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”, Firma MAXIMUS, Agencja Rynku Rolnego, Carving Gniech, J.J Darboven Akademia Kawy i Herbaty, Firma Mark-Mundurki.

III EDYCJA KONKURSU „ZANANI I LUBIANI GOTUJĄ Z UCZNIAMI” 20.03.2015

TEMAT KONKURSU: „Pstrąg w towarzystwie dodatków skrobiowych, witaminowych, sosów i elementów dekoracyjnych”.

Zaproszeni Goście:

 • p. Krystyna Przyborowska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Gdyni
 • p. Jerzy Zając – Sekretarz Urzędu Miasta Gdyni
 • p. Joanna Grajter – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Gdyni
 • p. Andrzej Busler – Prezes Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego
 • p. Mirosław Czechowski – Prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Gdyni
 • p. Grzegorz Gzyl – Aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku
 • p. Stanisław Wierycho – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gdyni
 • p. Zenon Roda – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Grabówek
 • p. Paweł Sztenderski –mistrz Europy i Polski w Carvingu, współwłaściciel firmy Carving Gniech
 • p. Jarosław Marczewski – przedstawiciel firmy MAXIMUS

Uczniowie Technikum Gastronomicznego w Gdyni:


Marcin Ruszczak

Klasa IV TG


Tomasz Grota

Klasa IV TK


Krystian Necel

Klasa IV TK


Agata Kaczykowska

Klasa III TGa


Krystian Buksza

Klasa III TGa


Damian Malinowski

Klasa III TGa


Mateusz Schellenberger

Klasa III TGa


Natalia Frankiewicz

Klasa III TGb


Kamil Domański

Klasa III TGb


Karolina Szałek

Klasa II TGa

Efekty zmagań uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:

 • p. Tomasz Milewski – Szef Kuchni Hotelu „Mikołajki” ***** - Przewodniczący Jury
 • p. Krzysztof Szulborski – Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich
 • p. Krzysztof Wierzba – Doradca Kulinarny Polskiej Gastronomii

Jury oceniło wykonane prace przyznając:

I MIEJSCE zespołowi w składzie: p. Krystyna Przyborowska i uczeń Tomasz Grota

II MIEJSCE zespołowi w składzie: p. Jerzy Zając i uczeń Krystian Buksza

III MIEJSCE zespołowi w składzie: p. Grzegorz Gzyl i uczeń Marcin Ruszczak

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami. Sponsorami nagród byli: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”, Firma MAXIMUS, Agencja Rynku Rolnego, Carving Gniech, J.J Darboven Akademia Kawy i Herbaty, Firma Mark-Mundurki.

II EDYCJA KONKURSU „ZANANI I LUBIANI GOTUJĄ Z UCZNIAMI” 09.04.2014

TEMAT KONKURSU: Danie zasadnicze składające się z polędwiczki wieprzowej, dodatku skrobiowego, warzywnego i sosu.

Zaproszeni Goście:

 • p. Ewa Łowkiel – V-ce Prezydent Miasta Gdyni
 • p. Krystyna Przyborowska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Gdyni
 • p. Jerzy Zając – Sekretarz Urzędu Miasta Gdyni
 • p. Teresa Kamińska – Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • p. Igor Michalski – Dyrektor Teatru Muzycznego
 • p. Stanisław Wierycho – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gdyni
 • p. Mirosław Czechowski – Prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Gdyni
 • p. Jarosław Teska – Prodziekan ds. nauki Wydziału Dowodzenia i operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • p. Jarosław Marczewski – przedstawiciel firmy MAXIMUS
 • p. Paweł Sztenderski –mistrz Europy i Polski w Carvingu, współwłaściciel firmy Carving Gniech

Uczniowie Technikum Gastronomicznego w Gdyni


Łukasz Dólny

Klasa IV TGa


Bartosz Lidzbarski

Klasa IV TGa


Michał Fedurek

Klasa IV TGb


Grzegorz Marzejon

Klasa IV TGb


Nikola Janiszewska

Klasa III TG


Magda Witkowska

Klasa III TG


Tomasz Grota

Klasa III TK


Daniel Kurecki

Klasa III TK


Krystian Necel

Klasa III TK


Kamil Domański

Klasa II TGb

Nad częścią merytoryczną konkursu czuwało profesjonalne jury w składzie:

 • p. Krzysztof Szulborski- Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich – Przewodniczący Jury
 • p. Krzysztof Wierzba- Doradca Kulinarny Polskiej Gastronomii
 • p. Andrzej Ławniczak- Sekretarz Stowarzyszenia Kucharzy Polskich

Jury oceniło wykonane prace przyznając:

I MIEJSCE dla zespołu w składzie: p. Jerzy Zając i uczeń Kamil Domański.

II MIEJSCE dla zespołu w składzie: p. Stanisław Wierycho i uczennica Nikola Janiszewska.

III MIEJSCE zespołowi w składzie: p. Teresa Kamińska i uczeń Daniel Kurecki.

Jurorzy przyznali również dwa wyróżnienia indywidualne dla najlepszych ich zdaniem uczniów: Magda Witkowska i Bartosz Lidzbarski. Uczniowie otrzymali wyjątkowe statuetki ufundowane przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich oraz zaproszenie od firmy Polska Gastronomia do współpracy przy pokazach kulinarnych „live cooking” podczas najważniejszych wydarzeń na Gdańskiej PGE Arenie w strefie „Prestige”.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami. Sponsorami nagród byli: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”, Firma MAXIMUS, Agencja Rynku Rolnego, Carving Gniech, J.J Darboven Akademia Kawy i Herbaty, Firma Mark-Mundurki.

I EDYCJA KONKURSU „ZANANI I LUBIANI GOTUJĄ Z UCZNIAMI” 17.04.2013

TEMAT KONKURSU: Danie zasadnicze składające się z piersi gęsiej, dodatku skrobiowego, warzywnego i sosu.

Zaproszeni Goście:

 • p. Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
 • p. Ewa Łowkiel – V-ce Prezydent Miasta Gdyni
 • p. Jerzy Zając – Sekretarz Urzędu Miasta Gdyni
 • p. Krystyna Przyborowska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Gdyni
 • p. Irena Muszkiewicz-Herok – Prezes Fundacji Gospodarczej
 • p. Wojciech Zieliński – Dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni
 • p. Piotr Semków – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW w Gdyni
 • p. Mirosław Czechowski – Prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Gdyni

Uczniowie Technikum Gastronomicznego w Gdyni


Karolina Wantoch-Rekowska

klasa IV TGbSebastian Littwin

klasa IV TGb


Krzysztof Michałowski

klasa III TGa


Łukasz Dólny

klasa III TGa


Michał Fedurek

klasa III TGb


Jakub Krzesowski

klasa III TU


Tomasz Grota

klasa II TK


Paulina Brzozek

klasa II TG

Nad częścią merytoryczną konkursu czuwało profesjonalne jury w składzie:

 • p. Krzysztof Szulborski - Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich – Przewodniczący Jury
 • p. Krzysztof Wierzba - Doradca Kulinarny Polskiej Gastronomii
 • p. Andrzej Ławniczak - Sekretarz Stowarzyszenia Kucharzy Polskich
 • p. Jacek Zięba - Przedstawiciel Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica”

Jury oceniło wykonane prace przyznając:

I MIEJSCE dla zespołu w składzie : p. Ewa Łowkiel i ucznia Jakub Krzesowski.

II MIEJSCE dla zespołu w składzie: p. Krystyna Przyborowska i uczeń Krzysztof Michałowski.

III MIEJSCE zespołowi w składzie: p. Mirosław Czechowski i uczeń Tomasz Grota.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami. Sponsorami nagród byli: Unilever Food Solutions, Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”, Farm Frites, Restauracja „Walczyk Smaków” w Gdyni.

Wojewódzki Konkurs Historyczny

14 listopada 2018 roku w ZSHG wGdyni odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Droga do Polski Niepodległej1918”.

Konkurs został objęty patronatem honorowymprzez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta MiastaGdyni Wojciecha Szczurka, Dyrektora IPN Oddział w Gdańsku prof. dr hab.Mirosława Golona oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Wyniki konkursu:

I miejsce- Oskar Pokrywka zPowiatowego Zespołu Szkół w Redzie

II miejsce- Szymon Topa z ZespołuSzkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni

III miejsce- MaksymilianGrzymkowski z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi

Zwycięzcom gratulujemy!