Rozpoczynamy nowy projekt, w którym pragniemy zaprezentować nas- uczniów ZSHG. Chcemy pokazać jak różnorodni jesteśmy i jak wiele mamy pasji oprócz zawodowych.

Na stronie szkoły będziemy prezentować uczniów i ich pasje.

Zespół składający się z przedstawicieli Samorządu Szkolnego, Dyrekcji, 2 nauczycieli będzie wybierał uczniów, z którymi zostanie przeprowadzony wywiad i ich zainteresowania zostaną zaprezentowane na stronie szkoły.

Można zgłaszać grupę osób wspólnie realizującą swoje pasje na terenie szkoły, w klubie sportowym itp.

Do czerwca 2021 będziemy wybierać ok. 2 osoby/grupy osób miesięcznie. Zrobimy przerwę wakacyjną. Jeśli projekt spodoba się od września będziemy kontynuować i wybierać/prezentowaćosobę/grupę osób raz w miesiącu.

Dlaczego?

1. Pasje są nieodłącznym częścią życia człowieka, a dzięki temu, że się różniąwspomagają nasz rozwój i każdy człowiek idzie swoją indywidualnie wybraną drogą.

2. Zainteresowania jednoczą ludzi o podobnych gustach, ale również pomagają w pokonywaniu trudności i zaspokajają nasze potrzeby.

Każdy, kto robi coś ciekawego w swoim wolnym czasie, będzie mógł zaprezentować swoje hobby.

Przesyłajcie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej samorządu:

Samorzad.zshg@gmail.com

Opiekunów SU :P. Adriana Uchman i P. Wojciecha Beli

Między szlakiem a sceną


Nartami przez pasję


Skazana na sukces


Zagrajmy w rugby


Skwarek


Przygoda z siatkówką


Rozmowy w biegu


Nadia - the artist