W Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni możesz:

  • Zdobyć atrakcyjny zawód
  • Podjąć pracę nie tylko w Polsce
  • Brać udział w zagranicznych wymianach
  • Doskonalić znajomość języków obcych
  • Poznać kulturę i kuchnię różnych narodów
  • Nabyć umiejętności na poziomie europejskim
  • Brać udział w stażach zawodowych i bezpłatnych kursach
  • Uczestniczyć w bezpłatnych wyjazdach studyjnych


Zapraszamy do nas