Mistrz Wiedzy Hotelarskiej - Aleksandra Hinz z Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni (152,37 punktów; opiekun Katarzyna Thiel- Winkler). Zwycięzca otrzymał tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej 2015 oraz indeks Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zapewniający udział w specjalnym programie stypendialnym „Uczelnia Liderów” .

http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=30958