UWAGA

Na podstawie pisma ZNP oddział w Gdyni dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. może trwać strajk pracowników placówki. Strajk ma charakter wielodniowy. Pracownicy, którzy podejmą akcję strajkową nie będą prowadzić żadnych zajęć ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą.

W związku z powyższym nie wszystkie zajęcia edukacyjne odbędą się.Plan zajęć będzie modyfikowany na bieżąco, w zależności od liczby nauczycieli, którzy nie podejmą akcji strajkowej.