ZSHG ogłasza nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) organizowane w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych i wyposażenie".

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni.

Oferta KKZ

T.6 Sporządzanie potraw i napojów

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

KKZ adresowane są do osób dorosłych posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji oraz uzyskaniem tytuł technika.

Oferta kierowana jest do osób, które myślą o:

  • podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
  • zdobyciu nowego zawodu
  • zmianie pracy
  • otworzeniu własnej działalności gospodarczej

więcej informacji