Regulamin konkursu:

1.Organizator:
 • Pani Maria Dawidczyk, Pani Barbara Kolbowicz

2. Cele konkursu:

 • Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych.
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia wśród młodzieży.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej .
 • Rozwijanie kreatywności wśród młodzieży.
 • Integracja środowiska szkolnego.

3. Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ZSHG.
 • Uczestnik wykonuje stroik świąteczny na stół bożonarodzeniowy.
 • Jury oceni pracę ucznia według następujących kryteriów:

- wysiłek włożony w wykonanie ozdoby świątecznej

- estetyka wykonania pracy

- kreatywność w umiejętności łączenia elementów dekoracyjnych

- wykorzystanie materiałów własnoręcznie wykonanych

4. Termin

 • Termin konkursu 14 grudnia 8:00 – 10.00
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 grudnia
 • Zgłoszenia uczestników przyjmuje Pani Dawidczyk i Pani Kolbowicz, nauczyciele zajęć praktycznych

5. Nagrody

 • Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom organizatorzy wręczą dyplomy.


Po konkursie uczestnicy pozostawiają stroiki w szkole do wykorzystania jako dekoracja w sali konsumenckiej.


WYSZUKAJ NA STRONIE