12 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni odbył się finał V Wojewódzkiego Konkursu „Wiedza o regionie” .Patronat honorowy sprawował Pomorski Kurator Oświaty, Polska Izba Turystyki w Gdańsku, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Gdynia oraz Prezydent Miasta Gdyni.Konkurs został objęty patronatem naukowym Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. W finale konkursu udział wzięło 8 z 10 zakwalifikowanych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego.

Podczas finału uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o województwie pomorskim, a następnie przedstawiali w formie prezentacji multimedialnej wybrane miejsce w regionie.

Uczestników konkursu oceniało niezależne jury w składzie:

Przewodniczący:doc.drMariola Łuczak – rektor Wyższej Szkoły Turystki i Hotelarstwa w Gdańsku

Członkowie :p. Andrzej Busler - prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oddział Gdynia

p. Bogdan Donke - prezes Polskiej Izby Turystyki w Gdańsku

p. Zenon Roda - radny Miasta Gdynia

Spośród 8 finalistów jury wyłoniło 3 laureatów:

I miejsce – Dawid Miotk z Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni

II miejsce – Marzena Krapkowska z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami

Dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego w Kartuzach

III miejsce - Szymon Reinke z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie

Laureatom gratulujemy!

http://www.kaszubi.pl/o/gdynia/komunikat?id=3265

Sponsorami nagród w konkursie byli: Urząd Miasta Gdyni, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdynia, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Polska Izba Turystyki w Gdańsku, Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni oraz Księgarnia Kaszubsko - Pomorska CZEC.