Dyrektor Szkoły informuje, że od 1 lutego 2023 r. obowiązuje nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do korzystania z funduszu uprawnieni są pracownicy i członkowie ich rodzin, pracownicy przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie wychowawczym i członkowie ich rodzin oraz emeryci i renciści, byli pracownicy szkoły oraz członkowie ich rodzin.

Regulamin wraz z załącznikami w formie papierowej udostępniony jest w bibliotece oraz w księgowości szkoły.

Regulamin

Druki wniosków

Tabele wysokości świadczeń

Kalendarz pracy Komisji

Klauzula RODO