ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA OD 31.05.2021 r.

Dyrektor ZSHG informuje, iż zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 31 maja wszystkie zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej.

Zajęcia w szkole zorganizowane są zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja z 20 maja 2021 roku).

Organizacja praktyk zawodowych od dnia 10 maja 2021 roku

KLASA

TERMIN

III TOT

10.05.21 – 18.06.21

(bez 03.06.21)

240 godz. – 30 dni robocze (po 8godz. )

1 dzień na zaliczenie praktyki

III THB

10.05.21 – 15.06.21

216 godz.- 27 dni robocze( po 8 godz.)

II TH

21.06.21 – 14.07.21

140 godz. – 18 dni robocze ( po 8 godz.)

II TOTB

21.06.21 – 14.07.21

140 godz. – 18 dni robocze ( po 8 godz.)

III TGB

05.07.21 – 30.07. 21

160 godz. – 20 dni robocze (po 8 godz.)


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych z dnia 01.09.2020