POBIERZ


Szczegóły na temat rekrutacji do konkursu:
Strona internetowa inicjatywy: https://worldskillspoland.org.pl/
Link do rekrutacji: https://worldskillspoland.org.pl/wydarzenia/skillspoland-2022/
Link do rekrutacji na kierownika warsztatu (workshop managera): https://worldskillspoland.org.pl/aktualnosci/zostan-workshop-managerem-na-euroskills-2023/

WYSZUKAJ NA STRONIE