KONKURS SZKOLNY

„ STROIK BOŻONARODZENIOWY”


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie szkolnym pt.: „Stroik Bożonarodzeniowy”, którego celem jest pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

Regulamin konkursu:

 • Organizator konkursu:
 • Cele konkursu:
 • Warunki uczestnictwa
 • Termin
 • Nagrody
 • Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni.
 • Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych.
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia wśród młodzieży.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej .
 • Rozwijanie kreatywności wśród młodzieży.
 • Integracja środowiska szkolnego.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ZSHG.
 • Uczestnik wykonuje stroik świąteczny na stół bożonarodzeniowy.
 • Juryoceni pracę ucznia według następujących kryteriów:

- pomysłowość i oryginalność

- estetyka wykonania pracy

- kreatywność w umiejętności łączenia elementów dekoracyjnych

- wykorzystanie materiałów własnoręcznie wykonanych

 • Termin konkursu 17 grudnia w godz. 8:00 – 10.00, sala nr 3.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 grudnia.
 • Zgłoszenia uczestników przyjmuje Pani Dawidczyk i Pani Kolbowicz, nauczyciele zajęć praktycznych.
 • Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy.
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia wśród młodzieży.
 • Pobudzenie aktywności twórczej uczniów.
 • Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych.
 • Zapoznanie z elementami dekoracyjnymi stołów.
 • Rozwijanie kreatywności wśród uczniów.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Integracja środowiska szkolnego.

Scenariusz szkolnego konkursu pt.:

„Stroik Bożonarodzeniowy”

Cel główny:

Cele szczegółowe:

Metody pracy:

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Elementy dekoracyjne
 • Stoliki
 • Artykuły papiernicze

Środki dydaktyczne:

Przebieg konkursu:

 • 8:00 Przywitanie uczestników konkursu.
 • 8:05 Przydział stanowisk.
 • 8:10 – 9:10 Wykonywanie stroików świątecznych.
 • 9:15 – 9:40 Ocena stroików przez komisję.
 • 9:45 – 10:20 Ogłoszenie wyników wręczenie dyplomów i nagród.