Lista osób, które otrzymały stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego ” Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” .

ZSHG Gdynia

  • Mateusz Zacharow 51,50- 2 THa
  • Krzysztof Studziński 48,50- 2 THa
  • Magdalena Sabina Frankiewicz 37,50- 2 TGa
  • Dominika Małgorzata Bonikowska 37,50- 2 TG
  • Radosław Jakub Hebel 33,50- 2 TGa
  • Aniela Aneta Leśniewska 32,50 – 2 TGa
  • Aneta Witos 29,60- 3 TGb

Link do opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dot. wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".

http://bip.pomorskie.eu/a,58406,ogloszenie-5017.ht..

WYSZUKAJ NA STRONIE