VII Rajd Borchardtowski

Szkoła Podstawowa nr 40

i Oddział Morski PTTK w Gdyni

serdecznie zapraszają
do udziału

w VII Rajdzie Borchardtowskim

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do uprawiania aktywnej turystyki i poznania miejsc związanych z kpt. ż. w. Karolem Olgierdem Borchardtem.

Kpt. ż. w. Karol Olgierd Borchardt

ur. 25.03.1905 r.- zm.20.05.1986 r.

TERMIN I MIEJSCE

Termin: 27 kwietnia 2019 r. (sobota)

Miejsce: Gdynia

Meta: Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni ul.Rozewska 33

TERMIN ZGŁASZANIA :do 12 kwietnia 2019 r.

(zgłoszenia przyjmuje Barbara Czepeczek s.106)

ŚWIADCZENIA

Opieka przewodników PTTK na trasach

Dyplomy uczestnictwa dla drużyn

Plakietki rajdowe

Poczęstunek na mecie rajdu

TRASA RAJDU

TRASA NR 2: szkoły ponadgimnazjalne (7 km)

Zbiórka: 27. 04. 2019 r. godz. 10.15 Gdynia, SKM Wzgórze Św. Maksymiliana (tunel przed wejściem do kas)

Trasa: Gdynia SKM Wzgórze Św. Maks. - szlak czarny – cmentarz witomiński, grób Borchardta –
ul. Witomińska – ul. Śląska - Al. Marszałka Piłsudskiego - Kamienna Góra - ul. Borchardta - Akademia Morska Wydział Nawigacji - „Dar Pomorza”-ul. 10 Lutego „Info Box”.

Dojazd ze wszystkich tras na metę rajdu komunikacją miejską. Bilety uczestnicy kupują we własnym zakresie.

META RAJDU

Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni

Przyjmowanie drużyn na mecie: godz. 12.30 – 13.30

Zakończenie Rajdu ok. godz. 14.00

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 40

im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Gdyni

Klub Krajoznawców „Bliza” Oddział Morski PTTK w Gdyni

CEL RAJDU:

Uczczenie pamięci patrona SP nr 40

kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta

Propagowanie aktywnej turystyki

Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne

i krajoznawcze