10 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni odbył się finałVII Wojewódzkiego Konkursu „Wiedza o regionie”.Konkurs został objęty patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Patronat honorowy sprawowali: Marszałek Województwa Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Prezydent Miasta Gdyni, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Gdynia oraz Kaszubskie Forum Kultury.

Uczestników konkursu oceniało niezależne jury w składzie:

Przewodniczący jury:

Jan Zacharewicz – pełniący obowiązki rektora Wyższej Szkoły Turystki i Hotelarstwa w Gdańsku

Członkowie jury:

Jolanta Głodowska – nauczyciel historii i języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni

Andrzej Busler - prezes Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni

Bożena Murańska - kierownik Referatu Rozwoju Turystyki w Departamencie Turystyki UrzęduMarszałkowskiego w Gdańsku

Krzysztof Nowocin – właściciel firmy informatycznej EXIT

Podczas finału uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o województwie pomorskim, a następnie przedstawiali w formie prezentacji multimedialnej wybrane miejsce w regionie.Spośród 9 finalistów jury wyłoniło 3 laureatów:

I miejsce – Nikola Bronk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

II miejsce – Karolina Jankowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie

III miejsce – Szymon Ubrych z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni