Kalendarium


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

TECHNIKUM HOTELARSKIE

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

04.05.2020 r.
05.05.2020 r.
06.05.2020 r.
12.06.2020 r.
22.06.0220 r.
23.06.2020 r.
04.05.2020 r.
05.05.2020 r.
06.05.2020 r.
12.06.2020 r.
22.06.0220 r.
23.06.2020 r.


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Lp.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni nauczyciele

1.

2 września 2019 r.

godz.9.00

godz.10.30

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

klasy I

klasy II, III i IV

Wojciech Bela

Magdalena Buczma – Pawelec

Marek Borys

2.

2 września 2019 r.

godz.17.00

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych

Wychowawcy klas pierwszych

3.

19 września 2019 r.

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

4.

27 września 2019 r.

Rajd klas pierwszych po gimnazjum

Rajd klas pierwszych po szkole podstawowej

Monika Chruściel-Krajewska

Ewa Arcisz

Klasa 3 TOT

Karolina Bieszk – Sałańska

Natalia Sierhej

Klasa 2 TOT

5

11 października 2019 r.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Karolina Kadaj

Agnieszka Lochyńska

Joanna Ryba

6.

17 października. 2019 r.

Ślubowanie klas pierwszych

Wojciech Bela

Magdalena Buczma – Pawelec

Wychowawcy klas

pierwszych

7.

8 listopada 2019 r.

Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

Agnieszka Gancarz

Joanna Dziedzic

8.

21 listopada 2019 r.

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

9.

17 grudnia 2019 r.

Zakończenie I semestru – wystawienie ocen śródrocznych

Nauczyciele ZSHG

10.

19 grudnia 2019 r.

Śródroczna rada klasyfikacyjna

Nauczyciele ZSHG

11.

20 grudnia 2019 r.

Uroczysty apel

Spotkania wigilijne w klasach

Piotr Duda

Marcin Dera

Wychowawcy klas

12.

23 - 31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

13.

styczeń 2020 r.

Etap Okręgowy XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Katarzyna Thiel- Winkler

Magdalena Chudy

14.

styczeń 2020 r.

Etap Okręgowy VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Katarzyna Thiel- Winkler

Agnieszka Dutkiewicz

15.

10 styczeń 2020 r.

09styczeń 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kl. 3 THa, 3 THb, 3 TOT)– kwalifikacja TG.12, TG.14

  • etap pisemny
  • etap praktyczny

Agnieszka Jowsa

16.

13 - 26 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe


17.

30 stycznia 2020 r.

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I semestrze

Zebrania z rodzicami

Nauczyciele ZSHG

Wychowawcy klas

18.

31 stycznia2020 r.

Spotkanie z najlepszymi uczniami.

Apel podsumowujący pracę szkoły w I semestrze

Katarzyna Thiel – Winkler

Agnieszka Jowsa

Beata Hermann

Wojciech Bela

19.

7lutego 2020 r.

Studniówka klas: IV Ha, IV Hb, IV TGa, IV TGb, IV TGc

Wychowawcy klas maturalnych

20.

19 marca 2020 r.

Zebrania z rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych

Wychowawcy klas

21.

27 marca 2020 r.

Dzień Szkoły

Zespól ds. Promocji Nauczyciele ZSHG

22.

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna


23.

20 kwietnia 2020 r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

Nauczyciele ZSHG

24.

21 kwietnia 2020 r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

25.

24 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

26.

29 kwietnia 2020 r.

Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

Agnieszka Gancarz

Wojciech Bela

27.

21 maja 2020 r.

Zebrania z rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

Wychowawcy klas

28.

4-21 maja 2020 r.

7-22 maja 2020 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

  • część pisemna
  • część ustna

Katarzyna Thiel - Winkler

29.

18 czerwca 2020 r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Nauczycie ZSHG

30.

19 czerwca 2020 r.

Rada klasyfikacyjna

Wychowawcy klas

31.

23czerwca 2020 r.

24 czerwca – 9 lipca 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie(kl. 3 Tga, 3 Tgb, 3 Tgc) – kwalifikacja TG. 07

  • etap pisemny
  • etap praktyczny
  • etap pisemny
  • etap praktyczny

Agnieszka Jowsa

32.

23 czerwca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

(kl. 4 Tga, 4 Tgb, 4 Tgc, 4 Ha,

4 Hb, 4 TOT) –

kwalifikacje T.15, T.12, T.14

Agnieszka Jowsa

33.

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Wojciech Bela

.....................

Marek Borys

34.

30 czerwca 2020 r.

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Nauczyciele ZSHG

35.

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Ferie letnie


WYSZUKAJ NA STRONIE