Kalendarium


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Na podstawie rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz opinii Rady pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2021 r.

dyrektor szkoły ustala w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

TECHNIKUM HOTELARSKIE

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

2 maja 2022 Dzień Flagi

4 maja 2022 matura

5 maja 2022 matura

6 maja 2022 matura

9 maja 2022 matura

2 czerwca 2022 egz. zawodowy

3 czerwca 2022 egz. zawodowy

17 czerwca 2022( piątek )

20 czerwca 2022 – egz. zawodowy

21 czerwca 2022– egz. zawodowy

2 maja 2022 Dzień Flagi

4 maja 2022 matura

5 maja 2022 matura

6 maja 2022 matura

-------------------------------------

2 czerwca 2022 egz. zawodowy

----------------------------------------------

17 czerwca 2022( piątek )

-----------------------------------------------

------------------------------------------------


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Lp.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni nauczyciele

1.

1 września 2021 r.


godz.9.00

godz.10.00

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

klasy I

klasy II, III i IV

Wojciech Bela

Magdalena Buczma – Pawelec

Marek Borys

2.

1 września 2021 r.

godz.17.00

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych

Wychowawcy klas pierwszych

3.

16 września 2021 r.

godz.17.30

Zebranie z rodzicami


Wychowawcy klas

4.

18 września 2021 r.

(za 12 listopada)

Rajd klas pierwszych

Monika Chruściel-Krajewska

Natalia Sierhej

Klasa 3 TOTb

5

14 października 2021 r.

Apel multimedialny z okazji z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Agnieszka Lochyńska

Adriana Uchman

6.

14 października. 2021 r.

Ślubowanie klas pierwszych

Wojciech Bela

Magdalena Buczma – Pawelec

Wychowawcy klas

pierwszych

7.

10 listopada 2021 r.

Apel multimedialny z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

Agnieszka Gancarz

Joanna Dziedzic

8.

25 listopada 2021 r.

godz.17.00

Konsultacje online

z rodzicami

Wychowawcy klas

9.

17 grudnia 2021 r.

Zakończenie I semestru – wystawienie ocen śródrocznych

Nauczyciele ZSHG

10.

20 grudnia 2021 r.

Śródroczna rada klasyfikacyjna

Nauczyciele ZSHG

11.

22 grudnia 2021 r.

Uroczysty apel

Spotkania wigilijne w klasach

Piotr Duda

Marcin Dera

Wychowawcy klas

12.

23 - 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

13.

4 stycznia 2022 r.

Etap Okręgowy XIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Katarzyna Thiel- Winkler

Magdalena Chudy

14.

13 stycznia 2022 r.

Etap Okręgowy IX Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Katarzyna Thiel- Winkler

Agnieszka Dutkiewicz

15.

11 - 15 stycznia 2022 r.

10stycznia 2022 r.

11 - 23 stycznia 2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kl. 3 PTHa, 3 PTHb, 3 TGa. 3 TGb

kwalifikacja HGT.03, HGT.02

  • etap pisemny
  • etap praktyczny HGT.03
  • etap praktyczny HGT.02

Agnieszka Jowsa

Beata Hermann

16.

20 stycznia 2022 r.

godz.17.00

godz.18.00

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I semestrze

Zebrania z rodzicami

klasy I, II, IV

klasy III

Nauczyciele ZSHG

Wychowawcy klas

17.

21 stycznia2022 r.

Spotkanie z najlepszymi uczniami.

Apel podsumowujący pracę szkoły w I semestrze

Katarzyna Thiel – Winkler

Agnieszka Jowsa

Beata Hermann

Wojciech Bela

18.

14 - 27 lutego 2021 r.

Ferie zimowe

19.

24 marca 2022 r.

Konsultacje online z rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych

Wychowawcy klas

20.

1 kwietnia 2022 r.

Dzień Szkoły

Zespól ds. Promocji Nauczyciele ZSHG

21.

14-19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22.

22 kwietnia 2022 r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

Nauczyciele ZSHG

23.

25 kwietnia 2022 r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

24.

28 kwietnia 2022 r.

Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

Agnieszka Gancarz

Wojciech Bela

25.

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

26.

4-20 maja 2022 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

  • część pisemna

Katarzyna Thiel – Winkler

27.

13 maja 2022 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

Nauczyciele ZSHG

28.

19 maja 2022 r.

godz.17.00

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy klas

29.

1 czerwca 2022 r.

Dzień Sportu

Nauczyciele wf

30.

2 - 7 czerwca 2022 r.

1 czerwca 2022 r.

1 - 19 czerwca 2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie(kl. 3 PTGa, 3 PTGb, 2 PTOT,

3 PBk, 3 Bk)

kwalifikacja HGT. 02, HGT.07

  • etap pisemny
  • etap praktyczny HGT.07
  • etap praktyczny HGT.02
  • etap pisemny
  • etap praktyczny

Agnieszka Jowsa

Beata Hermann

31.

14 czerwca 2022 r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Nauczycie ZSHG

32.

15 czerwca 2022 r.

Rada klasyfikacyjna

Wychowawcy klas

33.

21 czerwca 2022 r.

20 czerwca 2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

(kl. 4 TGa, 4 TGb, 4 TOT,

4 THa, 4 THb)

kwalifikacje TG.16, TG.13, TG.15

Agnieszka Jowsa

34.

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Wojciech Bela

Magdalena Buczma – Pawelec

Marek Borys

35.

28 czerwca 2022 r.

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Nauczyciele ZSHG

36.

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Ferie letnie