Kalendarium


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Na podstawie rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz opinii Rady pedagogicznej z dnia 14 września 2022 r. dyrektor szkoły ustala w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

TECHNIKUM HOTELARSKIE

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

31 października 2022

9 stycznia 2023 egz. zawodowy

2 maja 2023 – Dzień Flagi

4 maja 2023 matura

5 maja 2023 matura

8 maja 2023 matura

9 maja 2023 matura

9 czerwca 2023 ( piątek )

1 czerwca 2023 egz. zawodowy

2 czerwca 2023 egz. zawodowy


Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Lp.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni nauczyciele

1.

1 września 2022 r.

godz. 9.00

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Wojciech Bela

Adrianna Uchman

Marek Borys

2.

2 września 2022 r.

godz.17.00

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych

Wychowawcy klas pierwszych

3.

14 września 2022 r.

godz.17.00

Rada pedagogiczna – nadzór

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas II - IV

4.

23/24 września 2022 r.

Rajd integracyjny klas pierwszych

Monika Chruściel-Krajewska

Karolina Bieszk – Sałańska

Natalia Sierhej

II TOT

5

14 października 2022 r.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Agnieszka Lochyńska

Adrianna Uchman

6.

14 października. 2022 r.

Ślubowanie klas pierwszych

Wojciech Bela

Adrianna Uchman

Wychowawcy klas

pierwszych

7.

10 listopada 2022 r.

Apel multimedialny z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

Agnieszka Gancarz

Joanna Dziedzic

8.

16 listopada 2022 r.

Konsultacje z Rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów zawodowych w klasach maturalnych

Wychowawcy klas

16 grudnia 2022 r.

Etap Okręgowy I Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

Katarzyna Thiel-Winkler

9.

19 grudnia 2022 r.

Zakończenie I semestru – wystawienie ocen śródrocznych

Nauczyciele ZSHG

10.

21 grudnia 2022 r.

Śródroczna rada klasyfikacyjna

Nauczyciele ZSHG

11.

22 grudnia 2022 r.

Uroczysty apel

Spotkania wigilijne w klasach

Marcin Dera

Adriana Uchman

Wychowawcy klas

12.

23 - 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

13.

4 stycznia 2023 r.

Etap Okręgowy XIV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Etap Okręgowy X Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Katarzyna Thiel- Winkler

Agnieszka Dutkiewicz

14.

10 - 14 stycznia 2023 r.

9 stycznia 2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (kl. 3 PTH, 4 TH, 4 TOTa,

4 TOTb, 4 TGa, 4 TGb)– kwalifikacjaHGT.03, HGT.06, HGT.08, HGt.15

  • etap pisemny
  • etap praktyczny

Agnieszka Jowsa

15.

13stycznia 2023 r.

Studniówka klas: IV Ha,

IV TOTa, IV TOTb, IV TGa,

IV TGb, 4 TH

Wychowawcy klas maturalnych

16.

16 - 27 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe

17.

1 lutego 2023 r.

godz.17.00

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I semestrze

Zebrania z rodzicami

Nauczyciele ZSHG

Wychowawcy klas

18.

03 lutego2023 r.

Spotkanie z najlepszymi uczniami.

Apel podsumowujący pracę szkoły w I semestrze

Katarzyna Thiel – Winkler

Agnieszka Jowsa

Beata Hermann

Wojciech Bela

19.

15 marca 2023 r.

godz.17.00

Konsultacje z rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych

Wychowawcy klas

20.

21 marca 2023 r.

Dzień Szkoły

Zespól ds. Promocji Nauczyciele ZSHG

21.

06 - 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22.

21 kwietnia 2023 r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

Nauczyciele ZSHG

23.

24 kwietnia 2023 r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

24.

27 kwietnia 2023 r.

Apel multimedialny z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

Katarzyna Kostanek

Wojciech Bela

25.

28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

26.

4 – 22 maja 2023 r.

10 - 23 maja 2023 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

  • część pisemna
  • część ustna

Katarzyna Thiel - Winkler

27.

17 maja 2023 r.

godz.17.00

Zebrania z rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

Wychowawcy klas

27.

2 – 7 czerwca 2023 r.

1 czerwca 2023 r.

1-18 czerwca 2023 r.

Egzamin zawodowy

(kl. 3 PTOT, 4 PTOTa,

4 PTOTb, 4 PTGa, 4 PTGb,

3 PTGa, 3 PTGb, 3 PBk)

kwalifikacje HGT.07, HGT.08, HGT.15, HGT.02

  • etap pisemny
  • etap praktyczny (HGT.08, HGT.15)
  • etap praktyczny (HGT.02)

Agnieszka Jowsa

Beata Hermann

29.

07 czerwca 2023 r.

Dzień Sportu

Nauczyciele WF-u

30.

15 czerwca 2023 r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Nauczycie ZSHG

31.

16 czerwca 2023 r.

Rada klasyfikacyjna

Wychowawcy klas

32.

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Wojciech Bela

Adrianna Uchman

Marek Borys

33.

27 czerwca 2023 r.

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Nauczyciele ZSHG

34.

26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie

WYSZUKAJ NA STRONIE