Kalendarium


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

TECHNIKUM HOTELARSKIE

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020