Programy Unijne

Comenius

Program Comenius jest częścią programu Uczenie się przez całe życie.

Udział ZSH-G w programie Comenius 2012-2014

W ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” nasza szkoła uczestniczy w dwustronnym projekcie: wraz z niemiecką szkołą Regionales Berufsbildungzentrum Sociales, Ernahrung und Bau z Kilonii (region Schleswig-Holstein) pracujemy nad projektem pod tytułem „Odnaleźć się w innej kulturze i tradycji – Find Yourself In the Foreign Culture and Tradition . Młodzi Europejczycy z obszaru Morza Bałtyckiego, różnice łączą i stają się podobieństwami”.

Celem projektu jest :

-wspieranie znajomości języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego,

-dostrzeganie specyfiki własnego regionu oraz wspólnych cech obu regionów,

- konstruktywne wykorzystanie technologii komunikacyjnych,

-opracowanie przewodnika regionalnego dla młodych Europejczyków z obszaru Morza Bałtyckiego przy użyciu nowoczesnych form komunikowania się,

-testowanie użyteczności przewodnika przez młodzież szkół partnerskich,

- opublikowanie przewodnika na stronie internetowej.

Zgodnie z projektem zaplanowany wyjazd nauczycieli ZSH-G do szkoły w Kilonii odbył się w dniach 12.11- 14.11.12 r. Była to wizyta robocza, podczas której pedagodzy z Polski i Niemiec wspólnie opracowali harmonogram i zaplanowali działania grupy uczniów, którzy biorą udział w projekcie.

Podczas spotkań z nauczycielami ze szkoły niemieckiej ustalono sposób realizacji założeń projektu:

  1. Nauczyciele i uczniowie zaangażowani w projekt Comenius zalogują się na platformie Moodle i utworzą swój profil – do końca listopada 2012r.
  2. Uczestnicy projektu wymienią się pomysłami na przewodnik po regionie i zawarte w nim informacje o tradycyjnej kuchni regionalnej – do końca listopada 2012r.
  3. Uczniowie pozostaną ze sobą w kontakcie i będą wymieniali się informacjami- minimum raz w miesiącu
  4. Uczniowie prezentując swoje pomysły dotyczące efektu finalnego projektu, będą zasięgali opinii społeczności szkolnej.
  5. Uczestnicy projektu ze strony polskiej i niemieckiej wspólnie zdecydują o pisemnej wersji wstępu i układu graficznego przewodnika – początek marca 2013r.

Ustalono również terminy wyjazdu grupy polskiej do Kilonii (maj 2013r.) i grupy niemieckiej do Gdyni (wrzesień 2013r.).

Wizyty partnerskie w ramach programu Comenius.

W dniach 21 – 29 maja 2013 odbyła się pierwsza wizyta partnerska uczniów naszej szkoły w ramach programu Comenius. Program Comenius, w którym bierzemy udział, to dwustronny unijny projekt partnerski szkoły RBZ1 w Kilonii i ZSH-G w Gdyni.

Grupy uczniów tych szkół będą pracowały przez dwa lata nad projektem przewodnika turystycznego i książki kulinarnej rejonu Kilonii i Kaszub. W trakcie tej wizyty, uczniowie i nauczyciele mieli okazję zwiedzić atrakcyjne pod względem turystycznym i historycznym miejsca, brać udział w połowie ryb, zwiedzić z przewodnikiem pięciogwiazdkowy hotel Fairmont Vier Jahreszeiten położony w samym sercu Hamburga nad jeziorem Alster, doświadczyć wspólnego grillowania, wyprawy na kajakach, zwiedziliśmy operę . Uczestniczyliśmy też w spotkaniu z władzami miasta Kilonii w ratuszu.

Odbyło się też kilka spotkań na których uczniowie i nauczyciele – opiekunowie, konsultowali postępy pracy nad projektem i wymieniali się pomysłami, uzupełniali harmonogram pracy o nowe elementy, planowali wizytę wrześniową uczniów z Niemiec w Polsce.

Uczniowie ZSH-G w Gdyni, którzy reprezentowali naszą szkołę podczas wizyty roboczej programu Comenius to:
Kososka Anna
Kotłowska Marta
Lubocka Izabela
Misztalewska Sylwia
Pek Przemysław
Pobłocka Daria
Radzimska Magdalena
Skrzyńska Karolina
Wicke Mariusz
Żabiński Marcin
Z opiekunami Nelą Deręgowską, Magdą Buczma –Pawelec i Jackiem Andrzejewskim.

W dniach 15 – 25 września 2013 roku Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni gościł nauczycieli i uczniów z Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau der Landeshauptstadt w Kilonii, partnerów dwustronnego projektu Comenius. Uczniowie obu szkół opracowują przewodnik turystyczny dla okolic Gdyni i i Kilonii, uzupełniony o przepisy na tradycyjne potrawy obu regionów.

Podczas dziesięciu, wspólnie spędzonych dni, uczniowie obu szkół uczestniczyli w wielu turystycznych wycieczkach i brali udział w zajęciach związanych z pracą nad projektem.

Pierwszego dnia zwiedzali Gdynię i uczestniczyli w spotkaniu z władzami miasta w Urzędzie Miejskim. Drugiego dnia, mimo niesprzyjającej aury, dzielnie zmagali się z wyznaczonymi zadaniami w Adventure Park.

Trzeci dzień był wyzwaniem w kuchni. Uczniowie naszej szkoły wybrali osiem potraw kaszubskich i przetłumaczyli receptury na język angielski. Efekty wspólnego gotowania nagrodzono gromkimi oklaskami podczas degustacji. Tego samego dnia, po południu, pracowali nad projektem. Podsumowali to czego już dokonali i zaplanowali dalsze działania.

Kolejne dni to zwiedzanie: Szymbarku, Sopotu, Gdańska, Helu (fokarium, Muzeum Marynarki) i Malborka oraz wizyta w Parku Naukowo Technologicznym "Experyment", .

Spotkanie zaowocowało nowymi znajomościami, jeszcze bardziej zmotywowało uczniów z grupy polskiej i niemieckiej do nauki języków obcych. Smutek rozstania osłodziła myśl, że przed nami jeszcze jedno spotkanie celem podsumowania projektu.

SEE YOU IN SZCZECIN!!!

Przewodniki regionalne dla młodych Europejczyków - produkty współpracy w ramach Comenius

Przewodnik po KIEL

Przewodnik po Gdyni

Dobry kurs na edukację

„Pomorskie – dobry kurs na edukację.

Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”

Udział ZSH-G w projekcie systemowym pn „Pomorskie – dobry kurs na edukację"

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „ Pomorskie – dobry kurs na edukację….”, który jest współfinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a realizowany przez Departament Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Celem projektu jest;

-podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie pomorskim,

-wzmocnienie szkół zawodowych i jednostek samorządu terytorialnego , w prowadzeniu działań dostosowywania oferty edukacyjnej do wymogów regionalnego i lokalnego rynku pracy,

-wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez rozwój ich kompetencji ( kursy z języków obcych) oraz zwiększenie elastyczności i mobilności zawodowej (kursy kwalifikacyjne)

- poprawa informacji między szkołami zawodowymi a pracodawcami w zakresie formowania i realizacji potrzeb

- poszerzenie wiedzy szkół zawodowych i jednostek samorządu terytorialnego o regionalnym i lokalnym rynku pracy.

W ramach tego projektu realizowane są działania :

- opracowanie programu i prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego i języka niemieckiego

- opracowanie programu i prowadzenie zajęć dodatkowych z doradztwa zawodowego

-organizowanie kursów dających kwalifikacje (np. kurs barmański)

- organizacja wizyt u pracodawców , uczniów biorących udział w projekcie

- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Zgodnie z założeniami projektu w 2012 r w naszej szkole zostały przeprowadzone działania:

- rekrutacja uczniów zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji (nadal jest prowadzona)

-przygotowanie wykazu doposażenia szkoły

- odbyły się zajęcia dodatkowe z języków obcych w wymiarze 30 godzin: języka angielskiego (6 grup) i języka niemieckiego (1 grupa)

- przygotowanie list uczniów chętnych do udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego

W ramach projektu odbyły się :

I.Kursy

1 . Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

2. Zajęcia z doradztwa zawodowego

3. Kursy gastronomiczne : barmana , dietetyka , dekorowania potraw (carving)

II.Wizyty studyjne u pracodawców

2 -jednodniowe wyjazdy do Hotelu Mistral w Gniewinie i Zamku w Krokowej

III. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Doposażenie do czerwca 2013

1.

Wózek kelnerski

2

2.

Gofrownica

1

3.

Grill elekryczny

1

4.

Urządzenie do pakowania próżniowego

1

5.

Komputer Dell Optiplex

5

6.

Monitor Dell

5

7.

Monitor Samsung

5

8.

Projektor

1

9.

Nootbook

1

10.

Licencja Microsoft

3

Doposażenie do listopada 2013

11.

Sprzęt kuchenny

Kuchenka mikrofalowa

Krajalnica

Wałki silikonowe

1

1

2

12.

Sprzęt stołowy

Sztućce stołowe i specjalne

Termosy konferencyjne

72

2

13.

Programy Microsoft Office

85

Działania realizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego

Sprawozdanie z wyjazdów studyjnych

W dniach 5 oraz 8 listopada 2013 roku odbyły się jednodniowe wyjazdy uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych do pracodawców. W ramach przygotowanego programu uczniowie poznali dwa obiekty noclegowe z województwa pomorskiego: nowoczesny i komfortowy czterogwiazdkowy Hotel Mistral Sport w Gniewinie wybrany przez reprezentację Hiszpanii podczas EURO 2012 oraz położony na wyspie kompleks pałacowo - zamkowy Hotel Zamek w Krokowej. Cele wyjazdu, którymi było poznanie struktury organizacyjnej zakładów hotelarskich, ich układu funkcjonalnego, zakresu świadczonych przez obiekty usług podstawowych i dodatkowych oraz zagospodarowanie terenu wokół hoteli, zostały w pełni zrealizowane. Uczniowie mieli także okazję poznać historię działalności obiektów oraz porozmawiać z panem Adamem Krupą – dyrektorem hotelu Mistral.

Wyjazdy studyjne trwały każdorazowo 6 godzin, łącznie wzięło w nich udział 109 uczniów oraz 8 nauczycieli. Zarówno 5 jak i 8 listopada w wyjazdach wzięli udział uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum hotelarskiego oraz uczniowie klasy trzeciej Technikum Gastronomicznego.

Sprawozdanie z wyjazdu na międzynarodowe targi turystyczne ITB w Berlinie

W dniach 7-9.03.2014 uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych z Gdyni uczestniczyło wraz z opiekunami w wyjeździe na największe w Europie targi turystyczne ITB w Berlinie. Poza udziałem w targach celem było również poznanie niekonwencjonalnej bazy hotelarsko- turystycznej w stolicy Niemiec. W piątek 7 marca ok. godziny 9:00 grupa wyruszyła autokarem spod szkoły. Po przyjeździe do Berlina, ok. 17:30, uczniowie zostali zakwaterowani w pokojach. Następnie odbyły się warsztaty na których, uczniowie zapoznani zostali z projektem i zadaniami do wykonania.

Drugi dzień pobytu w Berlinie przeznaczony był na wizytę na targach turystycznych, na których uczniowie zapoznali się z najnowszymi trendami obowiązującymi w hotelarstwie i turystyce. Aktywnie wzięli udział w prezentacjach walorów turystycznych prezentujących swoje stoiska regionów z całego świata. Mieli możliwość porozmawiania z organizatorami imprezy oraz porównania oferty Polski z ofertą zagraniczną. Następnie uczniowie zwiedzili centrum miasta poznając historię i największe zabytki, m. in. Reichstag, Bramę Brandenburską, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy oraz okolicę Potsdamer Platz.

Ostatni dzień przewidziany został na zwiedzanie niekonwencjonalnej bazy hotelowej miasta. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia hotelu Arte Luise oraz porozmawiania z pracownikami recepcji hotelowej. Dowiedzieli się jak wygląda ich praca oraz poznali zasady funkcjonowania obiektu. Ponadto uczniowie zobaczyli obiekt Propeller Island City Lodge oraz hotele Adlon i Ritz. Po zwiedzaniu grupa udała się w drogę powrotną do Gdyni

Działania realizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego

Sprawozdanie z wyjazdu do Poznania - wycieczki studyjnej w ramach projektu Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy.

W dniach 29-30 kwietnia 2014 uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni wraz z nauczycielami (mgr Ewą Domrazek – kierownikiem wycieczki, mgr inż. Iwoną Gunią i mgr inż. Beatą Chwyć) uczestniczyli w wyjeździe na wycieczkę studyjną, której celem było - poznanie technik obsługi gościa w niekonwencjonalnej bazie turystycznej Poznania

Liczba uczestników: 50 osób

We wtorek, 29 kwietnia 2014 o godzinie 7:00 grupa wyruszyła autokarem spod szkoły. Po prrzyjeździe do Poznania około godziny 14:00 grupa zwiedzała Hotel***** Blow Up Hall idea 50 50 by Grażyna Kulczyk (hotel inspirowany filmem Michelangelo Antonioniego – Powiększenie).

Po obiedzie około 15:00 -zwiedzanie Hotelu*** „For Za” urządzonego w XIX – wiecznym schronie, następnie zwiedzanie Hotelu Kolegiacki*****,

Wyjazd z Poznania do Puszczykowa ok. godz.19.00, uczniowie zostali zakwaterowani w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym, gdzie przewidziano nocleg i kolację – o godzinie 19:30.

Po kolacji grupa autokarem udała się na Rynek poznański, gdzie uczniowie zwiedzali Stary Rynek z renesansowym ratuszem i okoliczne uliczki. Po dwóch godzinach grupa powróciła do miejsca noclegu.

Drugiego dnia po śniadaniu o godzinie 8:00 grupa wyruszyła do Poznania – gdzie uczniowie zapoznali się z Kompleksem Sportowo – Rekreacyjnego nad jeziorem Malta.

W międzyczasie (poza programem) uczniowie zwiedzili Ostrów Tumski, gdzie mieli okazję ujrzeć prawdopodobne groby monarsze: księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego.

Potem uczniowie zwiedzali Hotel**** IBB Andersia od godz. 14:00, gdzie mieli możliwość zobaczyć nie tylko pokoje hotelowe, ale i część gastronomiczną :kuchnię, salę restauracyjną, bar).

Po godzinie 15:00 wyruszono z Poznania w stronę Gdyni – zatrzymując się w Biskupinie na obiedzie.

Do Gdyni dojechano o godzinie 22:00