Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych jest Pani Aleksandra Nodzyńska.
E-mail: iod.edu@gdynia.pl
Telefon do kontaktu: 58 761-77-04


KLAUZULA INFORMACYJNA

WYSZUKAJ NA STRONIE