Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych jest Pani

Barbara Matczyńska-Zatarska

E-mail: b.matczynska-zatarska@gdynia.pl

Telefon do kontaktu: 58 668-21-58


Dane przekazywane do Sanepidu

KLAUZULA INFORMACYJNA

WIZERUNEK

MONITORING

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - język rosyjski

WYSZUKAJ NA STRONIE