Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych jest Pani Aleksandra Nodzyńska.
a.nodzynska@gdynia.pl

Telefon do kontaktu: 58 761-77-04

E-mail: a.nodzynska@gdynia.pl