Ułatwienia dostępu

  Zespoły zadaniowe

   

  PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

  Zespół ds. aktualizacji prawa szkolnego

  Agnieszka Jowsa

  Agnieszka Lochyńska

  Bożena Demytruk

  Wojciech Bela

  Krystian Bodnar

  Zespół do opracowania działań  profilaktycznych

  Aleksandra Skrzypińska

  Wanda Winnicka

  Donata Lewandowska - Sobiech

  Zespół ds. promocji szkoły   

  Danuta Hanowska-Stępień

  Natalia Sierhej

  Joanna Dziedzic

  Adriana Uchman

  Paweł Wilmański

  Zespół ds. Erasmus+  

  Aniela Korybalska

  Aneta Chołdrych

  Magda Buczma - Pawelec

  Katarzyna Kaprocka - Gral

  Zespół przygotowujący do konkursów z zakresu hotelarstwa i do Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

  Katarzyna Thiel-Winkler

  Magdalena Chudy

  Regina Graś-Ginalska – Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

  Paulina Miller - olimiady

  Zespół przygotowujący konkursów z zakresu turystyki i do  Olimpiady Wiedzy o Turystyce

   Agnieszka  Dutkiewicz

   Karolina Bieszk-Sałańska

  Zespół przygotowujący do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

  Ewelina Andrezjczyk

  Joanna Dobrzycka

  Ewa Rudzka

  Zespół ds. organizacji Wojewódzkiego Konkursu Nakrywania Stołów

  Janina Wołosewicz

  Maria Dawidczyk

  Zespół ds. organizacji  Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o regionie

  Ewelina Orlikowska

  Karolina Bieszk-Sałańska

  Nauczyciele geografii

  Zespół redagujący informacje na Facebooka Szkoły

  Katarzyna Kostanek

  Wojciech Bela

  Zespół do badania losów absolwentów

  Joanna Ryba

  wychowawcy klas które ukończyły naukę w roku szkolnym 2022/2023

  Zespół ds. profilaktyki zdrowotnej

  Barbara Czepeczek

  Danuta Hanowska - Stępień

  Wanda Winnicka

  Donata Lewandowska – Sobiech

  Joanna Dobrzycka

  Zespół ds. propagowania „Zdrowego stylu życia i odżywiania”

  Maria Dawidczyk

  Barbara Kolbowicz

  Agnieszka Rokosz

  Ewa Arcisz

  Marcin Cybulski

  Zespół wychowawców

  Agnieszka Lochyńska

  Wszyscy wychowawcy

  Wolontariat szkolny

  Agnieszka Rokosz

  Joanna Dobrzycka

  Zespół do przygotowania analizy wyników egzaminów

  Egzamin maturalny

  Marcin Piontke - matematyka

  Mirosława Wojtczak – język polski

  Aneta Chołdrych – język angielski

  Egzamin zawodowy

  Technik hotelarstwa

  HGT. 03, HGT.06

  Część pisemna – B.Czepeczek

  Część praktyczna – I.Gunia. M. Chruściel - Krajewska

  Technik obsługi turystycznej / Technik organizacji turystyki

  HGT.08

  Część pisemna – Monika Szymula

  Część praktyczna – Agnieszka Dutkiewicz

  Technik żywienia i usług gastronomicznych

  HGT.02

  Część pisemna – Janina Wołosewicz

  Część praktyczna – Janina Wołosewicz

  HGT.12

  Część pisemna – Renata Bargieł

  Część praktyczna -  Renata Bargieł

  Kucharz

  HGT.02 – BS

  Część pisemna – Bożena Demytruk

  Część praktyczna - Bożena Demytruk

  DODATKOWE OBOWIĄZKI

  Współpraca ze szkołą we Francji - ????

  Krystian Bodnar

  Danuta Hanowska - Stępień

  Współpraca ze szkołą we Włoszech - ?????

  Aneta Chołdrych

  Prowadzenie szkolnej witryny WWW

  Katarzyna Thiel-Winkler -  aktualizacja danych

  Redagowanie notatek do prasy i UM

  Osoba odpowiedzialna za organizację piszę notatkę i wysyłam do B. Flisykoweskiej.

  Protokołowanie( elektroniczne) posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz przygotowywanie uchwał Rady Pedagogicznej

  Danuta Warczak

  Monika Michalak-Wiśniewska

  Organizacja i obsługa imprez okolicznościowych szkolnych i pozaszkolnych

   Barbara Pierzchała

  nauczyciele warsztatu i obsługi konsumenta oraz technologii gastronomicznej

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

  Wojciech Bela

  Adriana Uchman

  Prowadzenie kroniki szkolnej

  Katarzyna Kostanek

  Joanna Dziedzic

  Planowanie szkoleń WDN

  Aniela Korybalska

  Opiekun sztandaru i nagłośnienie uroczystości szkolnych

   Marek Borys,  Agnieszka Gancarz

  Komisja socjalna

  Jolanta Rynkowska-Tomiczek

  Monika Krajewska-Chruściel

  Joanna Ryba

  Paulina Kołodziejczyk

  Monika Michalak – Wiśniewska

  Ewelina Orlikowska

  Dane kontaktowe

  Zespół Szkół
  Hotelarsko-Gastronomicznych
  w Gdyni

  ul. Morska 77

  81-222 Gdynia

  tel.: (58) 620 12 89

  tel.: (58) 620 52 07

  mail: sekretariat@zshg.pl

  sekretariat@zshg.edu.gdynia.pl

  Mapa