Ułatwienia dostępu

  Zebrania z rodzicami

   

  ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/24

  4 września 2023 r.  – rada informacyjna dla Rodziców klas pierwszych

  21 września 2023 r. – rada informacyjna dla Rodziców klas drugich, trzecich,   czwartych i piątych

  16 listopada 2023 r. – konsultacje online

  18 stycznia 2024 r. – śródroczne zebranie z Rodzicami

  14 marca 2024 r. - konsultacje online

  16 maja 2024 r. – przewidywane oceny roczne

  Dane kontaktowe

  Zespół Szkół
  Hotelarsko-Gastronomicznych
  w Gdyni

  ul. Morska 77

  81-222 Gdynia

  tel.: (58) 620 12 89

  tel.: (58) 620 52 07

  mail: sekretariat@zshg.pl

  sekretariat@zshg.edu.gdynia.pl

  Mapa