Ułatwienia dostępu

  Stomatolog

  Opiekę stomatologiczną dla uczniów naszej szkoły realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14

  W OFERCIE ZNAJDUJE SIĘ:

  • fluoryzacja (wzmocnienie szkliwa zębów)
  • lakowanie i lakierowanie szczelin oraz bruzd
  • leczenie

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

  • dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia (świadczenia profilaktyczne i ogólnostomatologiczne)

  • dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (świadczenia profilaktyczne i ogólnostomatologiczne w zakresie podstawowym)

  Opieka stomatologiczna dla uczniów realizowana jest indywidualnie w placówkach.

  Gdynia, Wawrzyniaka 4

  Gdynia, Żwirki i Wigury 14

  Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie (58 743 17 21) lub osobiście. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

  Świadczenia są nieodpłatne i finansowane są w ramach umowy z NFZ

  Zakres świadczeń realizowany na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27

  sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

  środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych

  z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z

  wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

  Dane kontaktowe

  Zespół Szkół
  Hotelarsko-Gastronomicznych
  w Gdyni

  ul. Morska 77

  81-222 Gdynia

  tel.: (58) 620 12 89

  tel.: (58) 620 52 07

  mail: sekretariat@zshg.pl

  sekretariat@zshg.edu.gdynia.pl

  Mapa