Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Zebrania z rodzicami - godzina 17.00

Konsultacje z nauczycielami - od godziny 16.30 do godziny 17.30

Data

Zebrania

6.09.2017

Zebrania z rodzicami w klasach pierwszych

21.09.2017

Zebrania z rodzicami w pozostałych klasach

16.11.2017

Zebrania z rodzicami

18.01.2018

Zebrania z rodzicami (podsumowanie 1 semestru)

15.03.2018

17.05.2018

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami


WYSZUKAJ NA STRONIE