Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Zebrania z rodzicami - godzina 17.00 oraz 18.00 (szczegółowy podział znajduje się w kalendarium szkoły)

Konsultacje z nauczycielami - od godziny 16.30 do godziny 18.30

Data

Zebrania

01.09

Zebrania z rodzicami w klasach pierwszych

16.09

Zebrania z rodzicami w pozostałych klasach

25.11

Konsultacje online

20.01

Zebrania z rodzicami (podsumowanie 1 semestru)

24.03
Konsultacje online
19.05

Zebrania z rodzicami