Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Zebrania z rodzicami - godzina 17.00 oraz 18.00 (szczegółowy podział znajduje się w kalendarium szkoły)

Konsultacje z nauczycielami - od godziny 16.30 do godziny 18.30

Data

Zebrania

02.09

Zebrania z rodzicami w klasach pierwszych

15.09

Zebrania z rodzicami w pozostałych klasach

18.11

Zebrania z rodzicami

20.01

Zebrania z rodzicami (podsumowanie 1 semestru)

17.03
Zebrania z rodzicami
19.05

Zebrania z rodzicami