Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Zebrania z rodzicami - godzina 17.00

Konsultacje z nauczycielami - od godziny 16.30 do godziny 18.00

Data

Zebrania

02.09

Zebrania z rodzicami w klasach pierwszych

19.09

Zebrania z rodzicami w pozostałych klasach

21.11

Zebrania z rodzicami

30.01

Zebrania z rodzicami (podsumowanie 1 semestru)

19.03
Zebrania z rodzicami
21.05

Zebrania z rodzicami

WYSZUKAJ NA STRONIE