Egzaminy zawodowe

FORMUŁA EGZAMINU -sesja czerwiec 2019 r.

1. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część pisemną

a) długopis z czarnym tuszem,

b) kalkulator prosty –umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

2. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część praktyczną

Nr kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

T.11 i T.12

długopis z czarnym tuszem , kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.6

długopis z czarnym tuszem,

T.15

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty,

ołówek, gumka, linijka, temperówka


Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 2020 r

Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą:

  • uczniowie młodociani pracownicy
  • absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny
  • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
  • osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnejstawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytułzawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (210,00 zł).

W przypadku ponownego przystąpienia doegzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:

  • w przypadku części pisemnej1/3 opłaty (70,00 zł)
  • w przypadku części praktycznej2/3 opłaty (140,00 zł)

Wpłat należy dokonywać na konto: 941010 1140 0170 7922 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_PESELzdającego.

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJEW ZAWODZIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

SESJA ZIMOWA

TG.12 – uczniowie klas III TH

Część pisemna – 10.01.2020r. godz. 10:00

Część praktyczna – 09.01.2020r. godz. 09:00

TG.14 ­– uczniowie klasy III TOT

Część pisemna – 10.01.2020r. godz. 10:00

Część praktyczna – 09.01.2020r. godz. 09:00

T.06 –absolwenci

Część pisemna – 10.01.2020r. godz. 10:00

T.12 – absolwenci

Część pisemna – 10.01.2020r. godz. 12:00

Część praktyczna – 09.01.2020r. godz. 13:00

T.13 – uczniowie klasy IV TOT

Część praktyczna – 09.01.2020r. godz. 09:00

T.15 – absolwenci

Część praktyczna - 09.01.2020 r. godz. 13:00