Egzaminy zawodowe

SESJA Lato 2023

1. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część pisemną:

a) długopis z czarnym tuszem,

b) kalkulator prosty –umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

2. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część praktyczną:

Nr kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

HGT.03

HGT.06

długopis z czarnym tuszem , kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.07

HGT.08

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.12

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówkaOpłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 2023 r.

Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą:

  • uczniowie młodociani pracownicy
  • absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny
  • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
  • osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:

  • w przypadku części pisemnej1/3 opłaty
  • w przypadku części praktycznej2/3 opłaty

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

ROK SZKOLNY 2022/2023

SESJA LATO

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE WZAWODZIE

i

EGZAMIN ZAWODOWY


HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań

Część pisemna - 02- 06.06.2023 r. godz. 09.00/12.00/15.00

Część praktyczna - 01-02.06.2023 r. godz. 08.00/12.00/16.00

HGT.06 - Realizacja usług w recepcji

Część pisemna - 02-06.06.2023 r. godz. 09.00/12.00/15.00

Część praktyczna - 01.06.2023 r. godz. 13:00

HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych

Część pisemna - 02-06.06.2023 r. godz.09.00/12.00/15.00

Część praktyczna - 01.06.2023 r. godz. 13:00

HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Część pisemna - 02-06.2023 r. godz. 09.00/12.00/15.00

Część praktyczna - 01.06.2023 r. godz. 09:00