Egzaminy zawodowe

NOWA FORMUŁA EGZAMINU -sesja styczeń 2018 r.

1. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część pisemną

a) długopis z czarnym tuszem,

b) kalkulator prosty –umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

2. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część praktyczną

Nr kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

T.11 i T.12

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty

T.6

długopis z czarnym tuszem,

T.15

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty,

ołówek, gumka, linijka, temperówka


Opłata za egzamin potwierdzającykwalifikacje w zawodzie -2018 r

Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą:

  • uczniowie młodociani pracownicy
  • absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny
  • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
  • osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnejstawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytułzawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (182,44 zł).

W przypadku ponownego przystąpienia doegzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:

  • w przypadku części pisemnej1/3 opłaty (60,81 zł)
  • w przypadku części praktycznej2/3 opłaty (121,63 zł)

Wpłat należy dokonywać na konto: 941010 1140 0170 7922 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_PESELzdającego.

Dowód wniesienia opłaty składa siędyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE W 2018 ROKU

Kwalifikacja T. 11 – klasy trzecie TH; sesja-styczeń 2018 r.

Część pisemna - 11 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 1000

Część praktyczna - 10 stycznia 2018 r. (środa) godz. 900

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje - 23 marca 2018 r.

Kwalifikacja T. 12. – klasy czwarte TH, sesja maj – lipiec 2018 r.

Część pisemna - 19 czerwca 2018r. (wtorek) - godz.1200

Część praktyczna - 26 czerwca 2018 r.(wtorek)- godz. 1300

Data wydania świadectw potwierdzającychkwalifikacje - 31 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja T.6 – klasy trzecie TG i 3 Bk; sesja maj – lipiec 2018 r.

Część pisemna - 19 czerwca 2018 r. (wtorek)- godz.1000

Część praktyczna - od 26-28 czerwiec 2018 r.

Data wydania świadectw potwierdzającychkwalifikacje - 31 sierpnia 2018 r.

Kwalifikacja T. 15. – klasy czwarte TG; sesja maj – lipiec 2018 r.

Część pisemna - 19 czerwca 2018 r. (wtorek) -godz.1200

Część praktyczna - 26 czerwca 2018 r. (czwartek)- godz. 1300

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje - 31 sierpnia 2018 r.

Zdający powinien zgłoście się na egzamin 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.