Egzaminy zawodowe

NOWA FORMUŁA EGZAMINU -sesja maj/ czerwiec 2017r.

1. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część pisemną

a) długopis z czarnym tuszem,

b) kalkulator prosty –umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

2. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część praktyczną

Nr kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

T.12

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty

T.6

długopis z czarnym tuszem,

T.15

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty,

ołówek, gumka, linijka, temperówka

STARA FORMUŁA EGZAMINU

1. Wykaz pomocy, które zdający może powinien na etap pisemny.

  • długopis z czarnym tuszem

2. Wykaz pomocy, które zdający może powinien na etap praktyczny.

zawód

Zdający przynosi na egzamin

341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

512[02] Kucharz

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

341[04] Technik hotelarstwa

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Opłata za egzamin-2017 rok

Osoby, którajako absolwent szkoły przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wzawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny wnosi opłatę :

– w przypadku części pisemnej –57 zł

– wprzypadku części praktycznej – 114 zł

Wpłat należydokonywać na konto:

941010 11400170 7922 3100 0000

W tytuleprzelewu należy wpisać:

EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowiOKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu

Dostosowanie warunków i form egzaminu zawodowego