Samorząd Uczniowski

Od początku istnienia szkoły na jej terenie działa Samorząd Uczniowski, który organizuje wiele różnych akcji i imprez pozwalających młodzieży rozwinąć samorządność, poczuć się odpowiedzialnymi za siebie i innych; rozwinąć wrażliwość na ludzkie nieszczęście i biedę poprzez organizowanie i uczestniczenie w akcjach charytatywnych. Samorząd promuje różne, ciekawe formy spędzania wolnego czasu, próbując wyrobić w młodzieży aktywne i twórcze podejście do zagadnienia. Podtrzymuje tradycję obchodów rocznic narodowych i świąt państwowych. Organizuje lub współorganizuje różnorodne imprezy szkolne: „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”, ślubowanie klas pierwszych, uroczystości wigilijne, pomoc przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, dyskoteki, pożegnania klas maturalnych. Organizuje kiermasz podręczników szkolnych i zbiórkę makulatury. Przeprowadza wybory do samorządu oraz wszelkie uczniowskie referenda. Propaguje wśród uczniów prawa i obowiązki wynikające ze statutu szkoły. Jego przedstawiciele uczestniczą w zebraniach Rady Rodziców, przedstawiając swoje osiągnięcia i plany. Organizują uroczyste spotkania z gronem pedagogicznym z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Wiktoria Zamojska
Zastępca Przewodniczącego: Paulina Wożniak i Zofia Witkowska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Wojciech Bela

mgr Magdalena Buczma - Pawelec

Chcesz skontaktować się z przedstawicielami SU? Napisz maila na adres: samorzad.zshg@gmail.com


Poczet Sztandarowy

1. Nicole Rogocka

2. Franciszek Wodziczko

3. Julianna Kaprocka-Gral

Opiekun Pocztu Sztandarowego

mgr Marek Borys